Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Qui Định Mới Về Thi Quốc Tịch Canada

Nhận tin tức mới
Qui Định Mới Về Thi Quốc Tịch Canada
03/01/2016
Ngày 11 tháng 6 năm 2015, phần còn lại của những thay đổi trong luật Quốc tịch có hiệu lực đầy đủ.
Các yêu cầu mới rất nghiêm ngặt và hiện tại một thường trú nhân vĩnh viễn (PR) của Canada chỉ có thể có được quyền công dân Canada nếu họ có số lượng ngày cần thiết theo qui định cư trú thể chất tại Canada. Các yêu cầu chung đối với công dân là:

Tuổi: Người nộp đơn phải trên 18 tuổi.

Thường trú: Người nộp đơn phải có tư cách Thường Trú Nhân hợp lệ tại Canada. Người nộp đơn không cần phải có thẻ PR hợp lệ để thi quốc tịch, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu của mục 28 của IRPA. Nói cách khác, người nộp đơn không được:
  • Đang tra xét cho lý do nhập cư hoặc gian lận, hoặc
  • Đang được yêu cầu trục xuất (một yêu cầu từ các quan chức Canada buộc phải rời Canada), hoặc
  • Không đáp ứng điều kiện nhất định liên quan đến tình trạng PR.
Thời gian ở Canada (hoặc “yêu cầu cư trú”): Có hai yêu cầu về “cư trú” mà mỗi ứng viên phải đáp ứng:
Đầu tiên là người nộp đơn phải có mặt thể chất tại Canada ít nh
ất 1.460 ngày (4 năm) trong suốt sáu năm ngay trước ngày nộp đơn. Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ thời gian sau khi trở thành Thường Trú Nhân PR của Canada được tính vào yêu cầu thi quốc tịch. Vì vậy, nếu người nộp đơn  ở Canada trên một giấy phép lao động hoặc giấy phép học tập, không được tính thời gian này vào yêu cầu cư trú.
Yêu cầu thứ hai là người nộp đơn cũng phải có mặt ít nhất là 183 ngày (6 tháng) trong mỗi bốn năm
toàn phần hoặc một phần trong vòng sáu năm ngay trước ngày nộp đơn.

Thuế Thu nhập: Người nộp đơn phải nộp thuế thu nhập cá nhân của mình trong bốn năm thuế toàn phần hoặc một phần trong vòng sáu năm ngay trước ngày nộp đơn.

Ý định Trú ở Canada: Mỗi ứng viên quyền công dân Canada phải ghi rõ  ý định sống ở Canada sau khi được cấp quyền công dân. Điều này có thể được chứng minh bằng cách làm việc phù hợp tại Canada, thể hiện cư trú ở Canada, đi học trên cơ sở toàn thời gian ở Canada, Yêu cầu này là chủ quan, vì vậy điều quan trọng là phải cung cấp càng nhiều bằng chứng để hỗ trợ cho “ý định” của người nộp đơn càng tốt.

Kỹ năng ngôn ngữ: Mỗi ứng viên phải có đủ kiến ​​thức của một trong hai ngôn ngữ chính thức của Canada – Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp – để trở thành một công dân.
Người nộp đơn 14-64 tuổi phải cung cấp bằng chứng ngoại ngữ cùng với đơn xin nhập tịch của họ để chứng minh khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Bằng chứng này bao gồm kết quả thi IELTS, CELPIP hoặc TEF, tài liệu giáo dục, chứng chỉ LINC, v.v.

Kiểm tra Kiến thức: Mỗi ứng viên trong độ tuổi từ 14 và 64 phải chứng minh có đầy đủ kiến ​​thức về Canada. Điều này được thực hiện bằng cách hoàn thành một bài kiểm tra viết.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng có những điều cấm và ngoại lệ đối với một số yêu cầu, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra thông tin tại trang web IRCC tại đây.
(Cre: CIC)