Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Qui Định Mới Trong Việc Chọn Lựa Nhà Tư Vấn Định Cư

Nhận tin tức mới
30/06/2011
Qui định mới từ 30 tháng 6 năm 2011 trong việc chọn lựa nhà tư vấn định cư đã chặn đứng những tổ chức tư vấn di trú bất hợp pháp.

Đạo luật mới áp dụng các quy tắc chặt chẽ và nghiêm khắc hơn với các tư vấn nhập cư. Nếu không phải là một đại diện tư vấn di trú hợp pháp mà đại diện và tư vấn hồ sơ nhập cư có tính phí thì hành vi này được coi là vi phạm luật. Các đại diện hợp pháp cho hồ sơ định cư của khách hàng khi làm việc với Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC) phải là thành viên uy tín của cơ quan chủ quản các chuyên viên tư vấn nhập cư, thành viên của luật sư đoàn trực thuộc tỉnh bang, lãnh thổ; hoặc thành viên của Hội Luật gia Tỉnh bang Quebec.

(Theo CIC)