Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Qui Định Mang Hàng Hóa Vào Canada

Nhận tin tức mới
Qui Định Mang Hàng Hóa Vào Canada
17/06/2017
Đây là quy định mà các anh chị khi đến Canada cần đọc và tìm hiểu kỹ để tránh các sai phạm không đáng có.
Các thông tin tham khảo tại đây:
Wesite tham khảo: http://www.beaware.gc.ca/english/toce.shtml

Các số điện thoại cần thiết  :

Tất cả thắc mắc  về mọi vấn đề liên quan đến nhập khẩu hàng hóa , hoa quả cây trái và thú vật vào Canada , các bạn cần nên  tham khảo với :

  • Cơ quan Canada Border Service Agency ( CBSA )  tại Canada | Tel:  1 800 959- 2036
  • Cơ quan Canada Border Service Agency ( CBSA )  tại các nước khác | Tel:  ( 204) 983-3700  hoặc  (506 )  636-5067
  • Canadian Food Inspection Agency (CFIA) | Tel: Tel : 1 800 442 2342
  • The Canadian Wildlife Service – CITES | Telephone :1-800-668-6767

Tài liệu tham khảo  :