Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Quebec Tạm Ngưng Nhận Hồ Sơ Định Cư

Nhận tin tức mới
01/07/2012
Sau quyết định của chính phủ được công bố trong Công báo Québec ngày 29 tháng 6 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Di Trú và đa văn hóa đã quyết định tạm ngưng nhận các hồ sơ đề cử môt số diện nhập cư kinh tế.
Qui định về việc nhận hồ sơ các diện nhập cư kinh tế
Diện doanh nhân

  • Diện các nhà đầu tư: không nhận hồ sơ mới từ 14.04.2012 đến ngày 31.03.2013
  • Diện doanh nghiệp và tự doanh: không nhận hồ sơ mới từ ngày 30.06.năm 2012 đến ngày 31.03.2013

Diện nhân viên tay nghề: xem qui định dưới đây để xác định xem bạn có thể gửi hồ sơ theo diện nhân viên tay nghề vào khoảng thời gian 01.04.2012 đến 31.03.2013 không. Bạn có thể nộp đơn xin nhập cư theo diện nhân viên trình độ cao chỉ khi bạn đáp ứng một trong các yếu tố sau đây:

  • Bạn tạm thời cư trú ở Québec như là một công nhân tạm thời. Bạn đáp ứng các điều kiện hội đủ điều kiện của chương trình kinh nghiệm Quebec (công nhân tạm thời) (PEQ – chương trình kinh nghiệm Québec dành cho người lao động tạm thời) hoặc có đủ điều kiện để nộp đơn theo chương trình lao động có tay nghề cao thông thường.
  • Bạn đã có được một văn bằng được cấp bởi một tổ chức giảng dạy tại Québec cho việc học được thực hiện ở Québec hoặc bạn sắp có được văn bằng này và bạn đáp ứng các điều kiện theo Chương trình kinh nghiệm Quebec (PEQ – chương trình kinh nghiệm Québec dành cho sinh viên tốt nghiệp Quebec).
  • Bạn cư trú tạm thời ở Québec như là một sinh viên nước ngoài, bạn đủ điều kiện để nộp đơn theo chương trình lao động có tay nghề cao thông thường và bạn đang nộp đơn ở Québec.
  • Bạn cư trú tạm thời ở Québec trong khuôn khổ một chương trình trao đổi của đối tượng thanh niên theo một thỏa thuận quốc tế, chẳng hạn như một chương trình làm việc kỳ nghỉ. Bạn đang làm việc toàn thời gian tại Québec, bạn có đủ điều kiện để nộp đơn theo chương trình lao động có tay nghề cao thông thường và bạn đang nộp đơn ở Québec.
  • Bạn hoặc người phối ngẫu đi kèm của bạn có một văn bằng được cấp bởi một tổ chức giảng dạy trong một ngành đào tạo cho phép bạn có được 6 điểm, 12 hoặc 16 điểm theo tiêu chí lựa chọn về ngành đào tạo dành cho công nhân có tay nghề cao. Số năm học tập cần thiết để có được bằng tốt nghiệp của bạn phải có ít nhất bằng số năm cần thiết để có được bằng tốt nghiệp đó ở Québec. Bằng tốt nghiệp này phải thu được ít hơn năm năm trước ngày nộp đơn. Nếu không, bạn phải làm việc, trên cơ sở toàn thời gian và ít nhất một năm trong năm năm trước ngày nộp đơn trong ngành nghề hoặc ngành thương mại trong lĩnh vực liên quan đến bằng tốt nghiệp đó.
  • Bạn hoặc người phối ngẫu đi kèm của bạn có bằng Québec hoặc bằng tốt nghiệp được xem như là một bằng tốt nghiệp Québec ít nhất một năm học toàn thời gian. Bằng tốt nghiệp này thu được ít hơn năm năm trước ngày nộp đơn. Nếu không, bạn phải làm việc, trên cơ sở toàn thời gian và ít nhất một năm trong năm năm trước ngày nộp đơn trong ngành nghề hoặc ngành thương mại trong lĩnh vực liên quan đến bằng tốt nghiệp đó.
  • Bạn hoặc người phối ngẫu đi kèm của bạn có một thư chấp thuận cung cấp việc làm được thực hiện bởi một người sử dụng lao động ở Québec và xác nhận bởi Bộ Di Trú và Văn Hóa.

Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada thông báo rằng hồ sơ thường trú của bạn tại Canada đã chấp nhận để thụ lý nếu bạn thuộc các tình huống sau: bạn cư trú tạm thời tại Québec, bạn từng là một công dân Canada tại một thời gian và bạn đang nộp đơn ở Québec. Nếu bạn không  thuộc những tình huống trên, bạn không thể nộp đơn cho đến sau ngày 31 tháng 3 năm 2013.

Theo Quebec Immigration
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/applications-re…

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com