Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Quebec cập nhật mức phí chính phủ mới năm 2017

Nhận tin tức mới
16/12/2016

Quebec cập nhật mức phí chính phủ mới năm 2017 áp dụng 1 .1.2017

 

Hồ sơ định cư Phí đến 31/12/2016 Phí từ 1/1/2017
Đề cử tỉnh bang Quebec (CSQ)
Diện doanh nhân

  • Đầu tư
  • Doanh nhân
 

  • $15,000 CAD
  • $1,045 CAD
 

  • $15,111 CAD
  • $1,053 CAD
Nhân viên tay nghề (bao gồm Nhân viên tay nghề Quebec và Kinh nghiệm Quebec)                $773 CAD $779 CAD
Mỗi thành viên phụ thuộc (trừ hồ sơ diện đầu tư)                $166 CAD $167 CAD

Theo Quebec immigration

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/businesspeo…

Front page:
On