Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Quebec Công Bố Hạn Mức & Thời Hạn Nhận Đơn Của Các Dòng Chương Trình Tỉnh Bang

Nhận tin tức mới
Quebec Công Bố Hạn Mức & Thời Hạn Nhận Đơn Của Các Dòng Chương Trình Tỉnh Bang
26/03/2015

Tỉnh bang Quebec công bố hạn mức và thời gian nhận hồ sơ định cư của các chương trình định cư Quebec.

Chương trình
Hạn mức
Thời hạn
Đầu tư doanh nhân
  • Đầu tư
1750 31 tháng 8. 2015 đến
31 tháng 1. 2016*
  • Doanh nhân
150 1 tháng 4. 2015 đến
31 tháng 3.2016*
  • Tự làm chủ
50 1 tháng 4. 2015 đến
31 tháng 3. 2016
Nhân viên tay nghề 6300 sẽ thông báo

Nếu đương đơn có bằng tiếng Pháp trình độ cao theo tiêu chuẩn, đương đơn không ảnh hưởng hạn mức của chương trình và có thể nộp hồ sơ bất kỳ lúc nào trong khoản 1 tháng 4. 2015 và 31 tháng 3., 2016.

(Cre: Quebec Immigration)