Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Prince Edward Island Tiếp Tục Nhận Hồ Sơ Ứng Viên Iran

Nhận tin tức mới
06/02/2012

Mặc dù đang có các chính sách cấm vận đối với Iran, chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island tiếp tục nhận hồ sơ ứng viên người Iran.

Người Iran, được xác định như là người mang quốc tịch Iran, hoặc sinh sống ở Iran có thể gặp phải chính sách hạn chế chuyển ngoại hối đến các ngân hàng Canada, theo như lệnh cấm vận sửa đổi ngày 21 tháng 11 đối với Iran theo Đạo Luật Các Biện Pháp Kinh Tế Đặc Biệt (SEMA). Lệnh cấm vận này cấm người trong Canada và người Canada ở bên ngoài Canada cung cấp hoặc mua lại “bất kỳ dịch vụ tài chính cho, từ hoặc cho các lợi ích của,hoặc theo hướng hoặc theo lệnh của Iran hoặc bất kỳ người nào trong Iran.” Lệnh cấm vận cũng hạn chế người Iran mở tài khoản tại Canada trước khi họ định cư Canada với mục đích chuyển tiền.

Chương trình đề cử Tỉnh bang Prince Island sẽ tiếp tục chấp nhận và xử lý các hồ sơ của công dân Iran và người cư trú tại Iran như thủ tục bình thường. Trong trường hợp ứng viên cần thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo Hợp Đồng Ký Quỹ, họ phải hiểu rõ họ sẽ phải đối diện với những hạn chế trong việc chuyển vốn vào Canada và nên tìm hiểu kỹ về qui định này. Những người bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm vận trên các giao dịch tài chính phải nộp đơn xin giấy phép từ Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Quốc Tế (DFAIT) để được cấp phép cho các hoạt động giao dịch riêng biệt bị cấm theo lệnh cấm vận. Các trường hợp miễn cấm vận có thể xem tại phần 5(d) của lệnh cấm vận sửa đổi

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ
Department of Foreign Affairs and International Trade
Economic Law Section (JLHB)
125 Sussex Drive
Ottawa,Ontario
Canada,K1A 0G2
Tel:613-­‐995-­‐1108
Fax:613-­‐992-­‐2467
e-­‐mail:sanctions@international.gc.ca