Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Prince Edward Island Giới Thiệu Chương Trình Định Cư Mới

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Prince Edward Island đã giới thiệu năm diện mới cho Chương trình định cư theo đề cử của tỉnh bang, các diện này sẽ được áp dụng ngay lập tức. Các diện Nhân viên tay nghề và Kết nối gia đình vẫn là một phần của chương trình.

Các ứng viên có một lời mời làm việc có tay nghề thấp từ một doanh nghiệp tại PEI có thể nộp đơn thông qua dòng chương trình mới dành cho các ngành nghề ưu tiên. Tài xế xe tải, nhân viên đại diện dịch vụ khách hàng, lao động phổ thông, nhân viên phục vụ ngành ăn uống, và nhân viên vệ sinh cũng có thể nộp đơn theo dòng này. Các ứng viên đã tốt nghiệp từ một trường đại học hoặc cao đẳng Canada có thể nộp đơn thông dòng chương trình dành cho Sinh Viên Quốc Tế Tốt Nghiệp. Những ứng viên cũng phải có thời gian làm việc tối thiểu là 6 tháng tại PEI và có một lời mời làm việc có tay nghề từ một doanh nghiệp tại P.E.I.

Các ứng viên sỡ hữu tài sản ròng có giá trị tối thiểu là 400.000 CAD có thể nộp đơn thông qua một trong ba diện mới dành cho doanh nghiệp: Diện 100% sở hữu Doanh nghiệp, Diện sở hữu Doanh nghiệp một phần, hoặc Diện Giấy phép làm việc. Các ứng viên nộp đơn thông qua một trong ba diện dành cho doanh nghiệp phải thực hiện một khoản đầu tư tối thiểu trong một doanh nghiệp tại PEI và phải đáp ứng những yêu cầu khác về tuổi tác, ngọai ngữ và kinh nghiệm. Thông tin chi tiết về các chương trình có thể tìm hiểu trên website chính thức của tỉnh bang
http://www.gov.pe.ca/immigration

(Theo CIC)