Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Liên Kết Hệ Thống Express Entry & Các Tiêu Chí Để Lựa Chọn Ứng Viên

Nhận tin tức mới
Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Liên Kết Hệ Thống Express Entry & Các Tiêu Chí Để Lựa Chọn Ứng Viên
22/11/2018

Các tỉnh bang của Canada áp dụng nhiều tiêu chí khác nhau để tuyển dụng các ứng viên từ hệ thống Express Entry, và trong tuần vừa qua đã chứng kiến các ví dụ điển hình về tiêu chí lựa chọn của 3 tỉnh bang Nova Scotia, Prince Edward Island và Ontario.

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử của tỉnh bang hoặc sẽ được cộng thêm 600 điểm trong Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ. Vì thế thư đề cử cấp tỉnh bang là một yếu tố vô cùng giá trị giúp đảm bảo cho việc hồ sơ của ứng viên sẽ nhận được thư mời nộp đơn xin quyền thường trú  (PR) tại Canada.

Các tiêu chí khác nhau đã được các chương trình Đề Cử Tỉnh Bang (Provincial Nominee Program -PNP) liên kết hệ thống Express Entry sử dụng để lựa chọn các ứng cử viên trong tuần qua bao gồm là:

  • Người đến trước được xử lý trước;
  • Biểu thức quan tâm trực tuyến;
  • Thụ động.

Chương trình đề cử của tỉnh bang Canada (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ tham gia đề cử một số ứng cử viên xin Quyền thường trú diện kinh doanh mỗi năm.

Mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ tham gia có ít nhất một dòng nhập cư được liên kết với hệ thống Express Entry của Liên bang. Hệ thống Express Entry của Liên Bang quản lý hồ sơ các ứng cử viên nằm trong ” Hồ Xét Duyệt” từ ba chương trình định cư đầu tư của Liên Bang Canada  là: Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades và Canada Experience.

Trong năm 2017, có hơn 17,000 trong số 109,497 ứng viên chương trình Express Entry đã nộp đơn xin định cư Canada và đã nhận được Thư đề cử tỉnh bang, tăng hơn 4,000 hồ sơ ứng viên so với năm 2016.

Việc nhận được Thư đề cử của tỉnh bang có thể xem là vô giá đối với các ứng cử viên Express Entry đang tìm cách tăng điểm của hồ sơ mình trong Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS).

Ba diện hồ sơ PNP mà chúng ta thấy đã có các yêu cầu với  các tiêu chí trong tuần này – đặc biệt với các ứng viên Express Entry – bởi vì 3 diện hồ sơ này không yêu cầu có thư mời làm việc của Canada cũng như điểm CRS tối thiểu để tham gia chương trình.

Nova Scotia: Hồ Sơ người đến trước được xử lý trước

Vào thứ Bảy ngày 17/11, Nova Scotia mở cửa lại chương trình loại B của Nova Scotia: Express Entry Demand và cho phép các ứng viên Express Entry đủ điều kiện nộp đơn xin thư đề cử cấp tỉnh bang.

Loại B là danh mục cuối cùng còn lại trong số các chương trình đề cử tỉnh bang của Canada hoạt động theo nguyên tắc “First-come, first- served”. Điều này có nghĩa rằng một khi chương trình mở cửa sẽ tiếp nhận đơn của các ứng viên theo thứ tự nộp cho đến khi hết hạn mức, và việc hết hạn mức hồ sơ được nộp này thường xảy ra rất nhanh chóng.

Ví dụ điển hình là vào ngày 17/11, hạn mức 225 đơn xin nhập cư đã hết trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ.

Để đủ điều kiện tham gia loại B, ứng viên Express Entry không yêu cầu phải cung cấp thư mời làm việc tại Nova Scotia nhưng họ phải có kinh nghiệm làm việc của 1 trong 11 nghề nghiệp theo danh mục của tỉnh bang, cùng với 1 số tiêu chuẩn khác (xem hình bên dưới)

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Liên Kết Hệ Thống Express Entry & Các Tiêu Chí Để Lựa Chọn Ứng Viên

Đảo Hoàng Tử (PEI): Thư bày tỏ nguyện vọng

Đảo Prince Edward (PEI) đã phát hành thư mời nhập cư cho các ứng viên Express Entry trong buổi rút thăm được tổ chức vào ngày 15/11 thông qua hệ thống Thư bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest – EOI).

Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) được xem xét và phân bổ điểm dựa trên sáu yếu tố lựa chọn:

  • Tuổi tác
  • Ngôn ngữ tiếng Anh/Pháp
  • Giáo dục
  • Kinh nghiệm làm việc, việc làm
  • Khả năng thích ứng và
  • Thư chấp thuận của tỉnh bang lên đến tối đa là 100 điểm.

Sau đó, hồ sơ các ứng viên đủ điều kiện sẽ được đưa vào trong hệ thống “Hồ xét duyệt” EOI dựa trên điểm số của họ.

PEI sau đó chọn ứng viên thông qua các vòng rút thăm hàng tháng. Kể từ khi chuyển sang hệ thống EOI vào tháng 2/2018, PEI đã tổ chức được 10 vòng rút thăm. PEI cũng là một trong bốn tỉnh bang hiện đang sử dụng hệ thống EOI để quản lý hồ sơ của các ứng viên PNP. Các tỉnh khác bao gồm British Columbia, Manitoba và Saskatchewan.

Hệ thống EOI cũng được sử dụng để quản lý hồ sơ Express Entry của liên bang và hệ thống thông tin ứng cử viên cho Chương trình Lao động tay nghề cao của Quebec.

Ontario: Bị động

Chương trình đề cử tỉnh bang khác được liên kết với hệ thống Express Entry đã phát hành thư mời nhập cư trong tuần qua là một trong trong 3 luồng nhập cư thụ động của bang Ontario.

Các dòng nhập cư của Ontario, bao gồm Human Capital Priorities Stream, French-Speaking Skilled Worker Stream and Skilled Trades Stream, được xem là các diện nhập cư thụ động vì ứng viên Express Entry không thể chủ động nộp đơn xin nhập cư cũng như xin tỉnh bang xem xét cấp thư đề cử cho hồ sơ mình.

Thay vào đó, các dòng nhập cư này cho phép OINP (Ontario Immigrant Nominee Program) tìm kiếm các ứng viên phù hợp với yêu cầu của tỉnh trong “Hồ xét duyệt hồ sơ” Express Entry của liên bang và sau đó mới mời họ nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

OINP phụ thuộc rất nhiều vào các luồng ứng viên nhập cư liên kết với Express Entry, Ontario đã cấp thư đề cử cấp tỉnh cho 6,600 ứng viên lấy từ hệ thống Express Entry, chiếm đến 95% tổng số ứng viên được đề cử trong năm 2018.

Trong đó, chỉ riêng dòng Human Capital Priorities Stream đã có 3,534 đề cử, tiếp theo là French-Speaking Skilled Worker Stream với 1,476 đề cử và dòng Skilled Trades Stream với 1,445 đề cử.

Diện hồ sơ đã có lời mời mới trong tuần qua là Nhân công tay nghề cao nói tiếng Pháp, diện hồ sơ này đã được phát hành lời mời gần như hàng tuần cho các ứng cử viên Express Entry đáp ứng các tiêu chí về trình độ tiếng Anh và tiếng Pháp của họ.

Nộp hồ sơ Express Entry là bước bắt buộc tiên quyết để hồ sơ của đương đơn được xem xét bởi các luồng OINP này.

Tương lai của diện PNP và hệ thống Express Entry

Express Entry và các Chương trình Đề Cử Tỉnh Bang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược nhập cư của Canada từ nay đến năm 2021.

Sự kết hợp của hệ thống Express Entry và các chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của Canada dự kiến ​​sẽ cung cấp 142,400 cư dân nhập cư mới vào năm 2019, chiếm 43% tổng số người nhập cư mục tiêu của Canada vào năm 2019 là 330,800 người nhập cư.

Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Liên Kết Hệ Thống Express Entry & Các Tiêu Chí Để Lựa Chọn Ứng Viên

Việc tuyển thường trú nhân mới thông qua chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) đã tăng tưởng đáng kể trong những năm gần đây. Con số gia tăng từ 7,818 người (năm 2016) lên 13,528 người (năm 2017) – tăng 73%.

Theo số liệu của Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Công dân Canada (IRRC). Khi vai trò của hệ thống Express Entry được nâng cao, có thể các phương pháp và tiêu chí mới để lựa chọn ứng viên Express Entry thông qua các dòng PNP của Canada cũng sẽ xuất hiện.

(Kornova – Tư Vấn Định Cư Canada)