Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Phí Thụ Lý Hồ Sơ Định Cư Canada Tăng Từ Ngày 30 Tháng 04 Năm 2020

Nhận tin tức mới
Phí Thụ Lý Hồ Sơ Định Cư Canada Tăng Từ Ngày 30 Tháng 04 Năm 2020
22/04/2020

Bộ Di trú Canada tiến hành điều chỉnh phí thụ lý hồ sơ nhập cư trong vòng 02 năm tới, áp dụng từ ngày 30 tháng 04 năm 2020.

Bộ di trú Canada đang thông qua quyết định việc tăng phí xử lý hồ sơ định cư vào cuối tháng này cho những người nước ngoài muốn trở thành thường trú nhân Canada. Các khoản phí mà công dân nước ngoài phải trả bao gồm chi phí vận hành, xử lý và cung cấp dịch vụ liên quan đến tất cả các chương trình nhập cư thường trú. Các quy định mới về việc tăng phí sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4, lúc 9 giờ sáng EDT. Các hồ sơ đã được nhận trước thời gian này sẽ được xử lý theo biểu phí hiện tại. Các hồ sơ nhận được vào hoặc sau thời gian nêu trên nếu không bao gồm các khoản phí chính xác sẽ được trả lại cho người nộp đơn với lý do hồ sơ không đầy đủ .

Phí xử lý hồ sơ thường trú cho các ứng viên thuộc nhóm kinh tế được tăng thêm 50% cụ thể như sau:

  • Lệ phí cho đương đơn chính của diện kinh doanh – lớp nhập cư kinh tế (tự làm chủ, visa khởi nghiệp, nhà đầu tư Quebec, doanh nhân Quebec và tự làm chủ tại Quebec) sẽ tăng từ 1.050 CAD lên 1.575 CAD;
  • Lệ phí cho đương đơn chính của diện phi kinh doanh – lớp nhập cư kinh tế sẽ tăng từ 550 CAD lên 825 CAD. Mức tăng này sẽ không áp dụng cho người nộp đơn chính và gia đình của họ trong các chương trình Caregivers;
  • Lệ phí cho vợ/chồng hoặc các đối tác pháp luật chung của tất cả các lớp nhập cư kinh tế sẽ tăng từ 550 CAD lên 825 CAD;
  • Lệ phí cho trẻ em phụ thuộc của tất cả các lớp nhập cư kinh tế sẽ tăng từ 150 CAD đến 225 CAD
  • Phí quyền cư trú vĩnh viễn sẽ tăng từ 490 CAD lên 500 CAD , tức là tăng 2%.

Lệ phí dự kiến ​​sẽ tăng trong hai năm dựa trên mức tăng Chỉ số giá tiêu dùng hiện hành được làm tròn đến 5 CAD gần nhất. Lệ phí mới sẽ được thông báo vào năm 2022. Lệ phí cho thẻ thường trú, tài liệu du lịch thường trú và chứng nhận hoặc giấy tờ di trú thay thế sẽ không tăng. Bộ Người nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nói rằng phí thường trú đã không tăng kể từ năm 2002. Lệ phí cho các đơn xin thường trú sẽ thay đổi một lần nữa vào năm 2022 theo Chỉ số giá Tiêu dùng.

(Theo cicnews)