Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Định Cư Hỗ Trợ Tỉnh Bang Prince Edward Island (PEI) Có Thể Sẽ Mở Cửa Trở Lại

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Thời gian gần đây xuất hiện các thông tin hành lang trên thị trường về việc chương trình định cư Hỗ trợ tỉnh bang Prince Edward Island (PEI) sẽ được mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, có 03 vấn đề cần phải được hiểu rõ nếu như bạn có ý định nộp đơn định cư theo chương trính này.

  • Thứ nhất, chưa xác định được chính thức ngay mở lại của chương trình. Ngày này còn phụ thuộc vào các chính trị gia PEI sẽ quay lại bỏ phiếu, có thể sớm nhất là vào tháng 04/2010.
  • Thứ hai, chương trình mới sẽ rất khác so với chương trình cũ; Không còn hạng mục Đối tác đầu tư. Hơn thế nữa, đương đơn có thể sẽ bị yêu cầu thành lập kinh doanh và ký quỹ khoản tiền có hoàn lại $ 75,000 cho chinh phủ, tương tự chương trinh của tỉnh bang New Brunswick, Manitoba và Saskatchewan.
  • Và cuối cùng, PEI đã nhận rất nhiều dấu ấn xấu cũng như sự giận dữ từ chinh quyền liên bang qua việc gian dối hồ sơ vào những tháng cuối của chương trình.

Sẽ khôn ngoan hơn nếu người nhập cư xem xét những chương trình khác cho tới khi biết chính xác các khó khăn sẽ gặp khi nộp đơn theo chương trình PEI.

 

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com