Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang PEI Canada Thông Báo Đóng Cửa Chương Trình Đầu Tư Định Cư Tỉnh Bang Dòng Doanh Nhân

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang PEI Canada Thông Báo Đóng Cửa Chương Trình Đầu Tư Định Cư Tỉnh Bang Dòng Doanh Nhân
13/09/2018

Tỉnh bang Prince Edward Islands (PEI) vừa chính thức ra thông báo về việc đóng cửa chương trình định cư đầu tư doanh nhân tỉnh bang. Đây là hai dòng chương trình định cư dòng doanh nhân nhận thường trú Canada (PR) bao gồm: Diện Chủ sở hữu 100% doanh nghiệp & Diện Sở hữu doanh nghiệp một phần. Hai diện đầu tư định cư này đã nảy sinh và gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian qua vì đã xảy ra nhiều trường hợp các nhà đầu tư được nhận PR nhưng không thực hiện việc mở doanh nghiệp như đã cam kết với tỉnh bang PEI.

Buổi rút thăm cuối cùng cho việc phát hành thư mời nộp hồ sơ định cư dòng doanh nhân tỉnh bang PEI sẽ được diễn ra vào ngày 20 tháng 09.2018 và sẽ không có thêm đơn đăng ký nào được chấp nhận sau ngày này.
Hai dòng chương trình định cư diện doanh nhân (Diện Chủ sở hữu 100% doanh nghiệp & Diện Sở hữu doanh nghiệp một phần) đã có rất nhiều tranh cãi sau một loạt các cuộc điều tra của chính phủ liên bang và từ nhiều tổ chức tìm thấy kết quả bằng chứng cho thấy chương trình định cư đầu tư này đã bị lạm dụng.

Dòng đầu tư định cư doanh nhân tỉnh bang đã cho phép các ứng cử viên được tỉnh bang PEI đề cử thường trú (PR) qua việc mở một doanh nghiệp trong tỉnh bang. Yêu cầu của chương trình bao gồm: một thỏa thuận ký quỹ để gửi một khoản tiền gửi 200,000 CAD với tỉnh bang mà khoản tiền này sẽ được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ nếu các điều kiện nhất định của chương trình được nhà đầu tư thực hiện.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của chính phủ và các tổ chức đã đưa ra kết quả nhiều người trong số những nhà đẩu tư đã được chấp thuận cho PR đã không mở các doanh nghiệp tại tỉnh bang PEI như cam kết. “Mối quan tâm và lo ngại của tỉnh bang tăng cao từ việc số lượng các khoản tiền ký quỹ bị mất đi khi một người nhập cư đến đảo Prince Edward và không mở doanh nghiệp như đã cam kết, và họ quyết định chuyển đến một tỉnh khác cư trú sau khi đã nhận được thường trú nhân”.

Tỉnh Bang PEI Thông Báo Đóng Cửa Chương Trình Đầu Tư Định Cư Tỉnh Bang Dòng Doanh Nhân
Bộ trưởng Du lịch và Phát triển Kinh tế của PEI – ông Chris Palmer cho biết: “Về lập trường của chính phủ, chúng tôi phải đảm bảo rằng các chương trình của chúng tôi đang thực hiện và duy trì nhằm mang lại lợi ích cho tỉnh bang của chúng tôi”

Đại diện chính phủ của tỉnh bang PEI cho biết.trong thông cáo mới được đăng. “Về lập trường của chính phủ, chúng tôi phải đảm bảo rằng các chương trình của chúng tôi đang thực hiện và duy trì nhằm mang lại lợi ích cho tỉnh bang của chúng tôi”. Bộ trưởng Du lịch và Phát triển Kinh tế của PEI – ông Chris Palmer cho biết. Theo Bộ trưởng Palmer. “Quyết định đóng cửa chương trình này sẽ đảm bảo rằng các chương trình của chúng tôi được tiến hành vì lợi ích tốt nhất của người dân Canada.”

Mặc dù vậy, việc loại bỏ hai dòng đầu tư doanh nhân tỉnh bảng PEI sẽ không đánh dấu sự kết thúc của việc thu hút các nhà đầu tư nhập cư kinh doanh tại PEI, tỉnh bang cho biết họ sẽ tiếp tục chấp nhận các đơn nộp thông qua chương trình Stream Permit Work. Các ứng cử viên thông qua dòng Stream Work Permit không đươc cấp PR ngay từ đầu mà sẽ được cấp giấy phép lao động tạm thời để bắt đầu kinh doanh và chỉ được đề cử thường trú nếu các điều khoản thỏa thuận về hiệu suất của họ được đáp ứng .

Đây là thông tin dù không vui nhưng cũng không quá bất ngờ gây ngạc nhiên do đã có các ghi nhận về những phàn ảnh từ chính phủ Canada trước đó do việc lạm dụng chương trình từ những nhà đầu tư đã xảy ra rất nhiều trong thời gian qua. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư không nên mà huỷ bỏ các cam kết thực hiện với chính phủ. Trong việc thực hiện các kế hoạch đầu tư định cư, các nhà đầu tư cần sáng suốt lựa chọn những thông tin trung thực – lắng nghe các ý kiến tư vấn chân thành từ các đơn vị tư vấn di trú uy tín – kinh nghiệm và thực hiện chương trình một cách xuyên suốt và đạt được thành công. |

Quý anh chị cần hỗ trợ thực hiện chương trình định cư Đảo Hoàng Tử Edward (PEI), vui lòng liên hệ

Tel: (028) 38. 290.430 | Email: vietnam@kornova.com

KORNOVA – CAM KẾT ĐỒNG HÀNH