Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cơ Quan Passport Canada Đã Sát Nhập Vào CIC

Nhận tin tức mới
Cơ Quan Passport Canada Đã Sát Nhập Vào CIC
24/06/2013
Chính thức có hiệu lực từ ngày 02 tháng 7 năm 2013, Cơ quan đảm nhiệm chính đối với hộ chiếu Canada sẽ chuyển từ Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế sang Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada.
Động thái sát nhập này phù hợp với các nhiệm vụ của CIC đã thực hiện, chẳng hạn như xác minh quốc tịch Canada.
Người dân Canada sau này cũng sẽ không gặp phải một sự gián đoạn dịch vụ nào.
Quý anh chị sẽ có thể tiếp tục truy cập vào các dịch vụ hộ chiếu thông qua tất cả các địa điểm dịch vụ tương tự hiện đang có sẵn tại Canada thông qua mạng lưới hiện có của 144 Trung Tâm Dịch vụ Canada, 56 Điểm Bưu Chính, và 34 Văn phòng hộ chiếu trên toàn quốc. Anh chị có thể xem thông tin tại đây.
(Cre: CIC news)