Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Ontario Công Bố Danh Sách Ngành Nghề IT Tỉnh Bang Ủu Tiên Thu Hút

Nhận tin tức mới
Ontario Công Bố Danh Sách Ngành Nghề IT Tỉnh Bang Ủu Tiên Thu Hút
15/07/2017

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2017, Chương trình Đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) thông báo sẽ phát hành Thư mời nộp đơn (NOIs) cho những ứng cử viên đủ điều kiện cho Dòng Ưu tiên xét duyệt nhanh của Ontario (HCP) và những người có kinh nghiệm làm việc trong ngành Công nghệ Truyền thông và Thông tin (ICT).

Các ứng cử viên được ưu tiên cho dòng OINP trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông với kinh nghiệm làm việc theo các mã NOC sau:

 • NOC 0131: Telecommunication Carriers Managers
 • NOC 0213: Computer and Information Systems Managers
 • NOC 2133: Electrical and Electronics Engineers
 • NOC 2147: Computer Engineers (Except Software Engineers and Designers)
 • NOC 2171: Information Systems Analysts and Consultants
 • NOC 2172: Database Analysts and Data Administrators
 • NOC 2173: Software Engineers and Designers
 • NOC 2174: Computer Programmers and Interactive Media Developers
 • NOC 2175: Web Designers and Developers
 • NOC 2241: Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians
 • NOC 2281: Computer Network Technicians
 • NOC 2282: User Support Technicians
 • NOC 2283: Systems Testing Technicians
 • NOC 5224: Broadcast Technicians
 • NOC 5241: Graphic Designers and Illustrators

Chỉ với những ngành nghề trong danh sách trên này, OINP đã hạ thấp điểm số Hệ thống Điểm Tổng thể Tối thiểu bắt buộc (CRS) dưới 400. Tuy nhiên, các ứng cử viên vẫn cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của dòng HCP, bao gồm:

 • Kinh nghiệm Làm việc: tối thiểu là:
  • Một năm kinh nghiệm làm việc trong 5 năm qua theo các tiêu chí của Chương Trình Trình độ cao Liên Bang, hoặc
  • Một năm làm việc kinh nghiệm trong vòng 3 năm qua theo tiêu chí chương trình Kinh nghiệm Canada
 • Học vấn: tương đương bằng Cử nhân Canada hoặc cao hơn;
 • Ngôn ngữ: tối thiểu là Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canađa (CLB) 7  tiếng Anh hoặc tiếng Pháp;
 • Nguồn tài chính an cư: Mức tiết kiệm hoặc thu nhập tối thiểu ở Ontario;
 • Ý định: có ý định cư trú ở Ontario dài hạn.

(Cre: Ontario Immigration)