Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nova Scotia Nhận Đơn Diện Trình Độ Cao Không Cần Lời Mời Làm Việc Trong Vòng Vài Tuần Tới – Với Hạn Mức 250 Hồ Sơ

Nhận tin tức mới
Nova Scotia Nhận Đơn Diện Trình Độ Cao Không Cần Lời Mời Làm Việc Trong Vòng Vài Tuần Tới – Với Hạn Mức 250 Hồ Sơ
17/01/2017
Nova Scotia nhận đơn diện trình độ cao không cần lời mời làm việc trong vòng vài tuần tới – với hạn mức 250 hồ sơ.
Trong các kỳ mở cửa tiếp nhận đơn trước đây, Nova Scotia thường nhận đủ hạn mức hồ sơ ngay trong ngày. Với danh sách các ngành nghề ưu tiên khá mở rộng, dự đoán chương trình sẽ nhận đủ hạn mức ngay trong ngày mở cửa.
Các nhân viên trình độ cao, cần chuẩn bị thi IETLS và thẫm định bằng cấp theo hệ Canada sẵn sàng để đón đầu những đợt mở nhận  hồ sơ theo hạn mức này.
Đây là cơ hội lớn cho nhân viên trình độ cao vì chương trình không yêu cầu lời mời làm việc. Các đương đơn quan tâm cần chuẩn bị hồ sơ ngay và trong thời hạn nhanh nhất.
Danh sách các ngành ưu tiên

Occupation

NOC code

Financial Auditors and Accountants 1111
Other financial officers 1114
Professional occupations in advertising, marketing and public relations 1123
Administrative assistants 1241
Accounting and related clerks 1311
Civil engineers 2131
Information systems analysts and consultants 2171
Computer programmers and interactive media development 2174
Computer network technicians 2281
User support technicians 2282
Registered nurses and registered psychiatric nurses 3012
Licensed practical nurses 3233
College and other vocational instructors 4021
Paralegal and related occupations 4211
Social and community service workers 4212
Financial sales representatives 6235