Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nova Scotia Nhận Đơn Diện Trình Độ Cao Không Cần Lời Mời Làm Việc Trực Tuyến Ngày 5.7 Và Nhận Đủ Trong Vài Giờ

Nhận tin tức mới
Nova Scotia Nhận Đơn Diện Trình Độ Cao Không Cần Lời Mời Làm Việc Trực Tuyến Ngày 5.7 Và Nhận Đủ Trong Vài Giờ
06/07/2017

Tỉnh bang Nova Scotia nhận đơn diện trình độ cao không cần lời mời làm việc vào sáng 5.7. 2017 – với hạn mức 250 hồ sơ và nhận đủ hạn mức chỉ trong vòng vài giờ.

Trong các kỳ mở cửa tiếp nhận đơn trước đây, tỉnh bang Nova Scotia thường nhận đủ hạn mức hồ sơ ngay trong ngày. Với danh sách các ngành nghề ưu tiên khá mở rộng,  chương trình tiếp tục thu hút lượng hồ sơ nộp cao và nhận đủ hạn mức ngay trong vài giờ ngày mở cửa.

Các nhân viên trình độ cao, cần chuẩn bị thi IETLS và thẩm định bằng cấp theo hệ Canada sẵn sàng để đón đầu những đợt mở nhận hồ sơ theo hạn mức này.

Đây là cơ hội lớn cho nhân viên trình độ cao vì chương trình không yêu cầu lời mời làm việc. Các đương đơn quan tâm cần chuẩn bị hồ sơ ngay và trong thời hạn nhanh nhất cho các cơ hội nhận đơn tiếp theo.

(Theo NovaScotia Immigration)