Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nova Scotia Công Bố Dòng Xét Duyệt Nhanh-Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Tỉnh Bang Không Cần Lời Mời Làm Việc

Nhận tin tức mới
Nova Scotia Công Bố Dòng Xét Duyệt Nhanh-Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Tỉnh Bang Không Cần Lời Mời Làm Việc
15/01/2015
Văn phòng di trú tỉnh bang Nova Scotia có thể đề cử các ứng cử viên cho dòng Xét duyệt nhanh Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang thông qua Dòng Xét duyệt nhanh hướng đến nhu cầu Nova Scotia. Đây là 1 một dự án thí điểm của tỉnh bang.

Dòng Xét duyệt nhanh hướng đến nhu cầu Nova Scotia chọn đề cử và bảo trợ những cá nhân có tay nghề cao, những người muốn sống thường trú ở tỉnh bang Nova Scotia  có thể có một lời mời làm việc toàn thời gian cố định từ một nhà tuyển dụng tại Nova Scotia hoặc có một khả năng phù hợp để có thể hòa nhập một cách nhanh chóng vào thị trường lao động tại Nova Scotia.

Văn phòng di trú Nova Scotia tuyển chọn ứng viên trong một số ngành nghề để đề cử, tùy thuộc vào tình hình kinh tế hiện tại của nhu cầu thị trường lao động Nova Scotia.
Ưu tiên của tỉnh bang trong các ngành nghề có thể thay đổi theo tình trạng thiếu hụt lao động kỹ năng được đáp ứng bởi các thường trú nhân hoặc công dân Canada tại từng thời điểm.

Hãy ghé thăm trang web CIC cho biết thêm thông tin về hệ thống Xét duyệt nhanh dòng Nhân viên trình độ cao liên bang mới