Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Thay Đổi Về Luật Quốc Tịch Canada Vào Mùa Thu 2017

Nhận tin tức mới
Những Thay Đổi Về Luật Quốc Tịch Canada Vào Mùa Thu 2017
08/09/2017

Vào ngày 19 tháng 6, Bill C-6 nhận được sự chấp nhận của Hoàng gia, dẫn đến những thay đổi đối với Đạo luật về Công dân Canada.

Những thay đổi mới này mang lại tính linh hoạt hơn cho người nộp đơn để đáp ứng các yêu cầu về quốc tịch Canada.

Một số thay đổi đối với Đạo luật về quyền công dân có hiệu lực ngay khi được Hoàng gia chấp nhận, trong khi những phần khác có hiệu lực vào mùa thu này.

Từ mùa thu năm 2017, người nộp đơn đăng ký nhập quốc tịch sẽ có thể nộp đơn nếu họ đã có mặt tại Canada 3 năm trong 5 năm thay vì 4 năm trong 6 năm như qui định trước đây. Hơn nữa, họ có thể tính phân nửa thời gian mà họ có mặt tại Canada dưới visa cư trú tạm thời (visa du học, làm việc) để đáp ứng các yêu cầu hiện diện về thể chất của họ cho yêu cầu quốc tịch, tối đa thời gian được tính là một năm.

Dự luật cũng sửa đổi yêu cầu về ngôn ngữ và kiến ​​thức về quốc tịch từ 14-64 tuổi thành 18-54 tuổi. Có hiệu lực vào mùa thu này, chỉ những ứng viên từ 18 đến 54 tuổi mới phải chứng minh rằng họ có kiến ​​thức đầy đủ về tiếng Anh hay tiếng Pháp. Sự thay đổi này giúp giảm bớt những rào cản cho cả người trẻ và người lớn tuổi, để họ có thể tiếp tục xây dựng cuộc sống thành công tại Canada.

(Cre: CIC)