Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Thay Đổi Trong Các Chương Trình Nhập Cư Kinh Tế Sẽ Giúp Giảm Lượng Hồ Sơ Tồn Đọng Và Cải Thiện Thời Gian Chờ Đợi

Nhận tin tức mới
24/06/2011
Ngày 24 tháng 06 năm 2010 Cục Di trú và Quốc tịch Canada thông báo đang điều chỉnh lượng hồ sơ tiếp nhận từ nhóm nhập cư kinh tế để tiếp tục giảm tồn đọng và cải thiện thời gian chờ đợi đồng thời đáp ứng nhu cầu lao động cho thị trường của đất nước này.

Bộ trưởng Kenney cho biết: “Những tồn đọng của các hồ sơ diện nhân viên Tay nghề cao Liên bang hiện nay đã giảm hơn một nửa sau khi chúng tôi công bố Kế hoạch hành động hướng tới xử lý hồ sơ định cư nhanh hơn trong năm nay. Những biện pháp này sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện tiến trình xử lý hồ sơ.” Canada nhận được các hồ sơ định cư nhiều hơn hạn mức có thể được chấp nhận mỗi năm. Một phần trong nỗ lực liên tục nhằm sắp xếp lượng hồ sơ tiếp nhận phù hợp hơn với các ưu tiên cho nhập cư,là Cục Di Trú và Quốc tịch Canada (CIC) đang thực hiện việc hạn chế số lượng hồ sơ mới sẽ xem xét trong các chuyên mục nhất định của dòng nhập cư liên bang kinh tế.

Có hiệu lực ngày 01 Tháng Bảy 2011, những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến các hồ sơ định cư mới diện nhân viên trình độ cao liên bang, nhà đầu tư nhập cư liên bang và các chương trình doanh nhân liên bang. Những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến số lượng thường trú nhân sẽ cấp trong năm 2011 cho ba diện này. Canada tiếp tục chào đón số lượng lớn người nhập cư mới mỗi năm, nhưng Chính phủ Canada tiếp tục nhận được các hồ sơ định cư vượt xa con số này, Bộ trưởng Kenney nói. Nếu chúng ta không đưa ra giới hạn hợp lý, lượng hồ sơ tồn đọng và thời gian chờ đợi sẽ tăng.

Trong tháng 11 năm 2008, chính phủ đã thực hiện bước đầu tiên trong việc xác định và xử lý những hồ sơ diện nhân viên trình độ cao liên bang phù hợp với nhu cầu lao động của Canada, chẳng hạn như các hồ sơ định cư có chấp thuận bố trí lao động từ Canada hoặc có kinh nghiệm trong nghề nghiệp có nhu cầu cao. Trong tháng 6 năm 2010, chính phủ phát hành một danh sách cập nhật 29 ngành nghề ưu tiên và giới thiệu một hạn mức toàn cầu là 20.000 hồ sơ cho diện nhân viên trình độ cao liên bang, cũng như hạn mức phụ là 1000 hồ sơ cho mỗi ngành nghề. Trong năm qua, CIC đã nhận được khoảng 13.800 hồ sơ diện nhân viên trình độ cao liên bang theo danh sách ngành nghề ưu tiên (số liện ngày 24 Tháng Sáu 2011).
Hiện tại, đối với ứng viên không có chấp thuận bố trí việc làm ở Canada, chính phủ sẽ tiếp tục giới hạn số lượng hồ sơ diện nhân viên trình độ cao liên bang mới được xem xét để xử lý mỗi năm với hạn mức mới là 10.000 hồ sơ, bắt đầu từ 1 tháng 7. Giới hạn này sẽ giúp gắn kết tốt hơn số lượng các hồ sơ với nhu cầu thị trường lao động. Trong hạn mức 10.000 hồ sơ, tối đa là 500 hồ sơ mới trong mỗi ngành nghề theo 29 ngành nghề ưu tiên hiện tại sẽ được xem xét. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đưa ra một hạn mức trên số lượng hồ sơ diện nhà đầu tư liên bang là 700. Mặc dù năm ngoái, CIC đã tăng mức yêu cầu tài sản tối thiểu cũng như tăng mức giá trị yêu cầu đầu tư trong diện này, nhưng Canada vẫn tiếp tục nhận được số lượng hồ sơ vượt mức. Hạn mức trên hồ sơ mới sẽ cho phép cơ quan di trú xử lý hồ sơ và giảm lượng hồ sơ tồn đọng trong khi đảm bảo rằng Cục Di Trú có một số lượng hồ sơ mới xứ lý đủ để đáp ứng nhu cầu kinh tế của quốc gia.

Bộ trưởng cũng giới thiệu một lệnh ngưng tiếp nhận tạm thời trên các hồ sơ mới diện doanh nhân liên bang. Thời gian chờ đợi để được xử lý của hồ sơ diện này hiện nay đang kéo dài đến tám năm ở một số văn phòng cao ủy. Bằng giải pháp ngừng tiếp nhận hồ sơ mới từ 1 tháng 7, chính phủ sẽ ngăn được sự kéo dài hơn nữa trong việc xử lý hồ sơ diện này. Chương trình doanh nhân liên bang sẽ được xem xét lại trong những tháng tới để đảm bảo rằng với chính sách thu hút nhập cư diện nàt Canada có thể làm tốt hơn nữa trong việc thu hút và giữ lại những doanh nhân. Trang web của CIC sẽ được cập nhật vào ngày 01 tháng 7 năm 2011, với chi tiết về yêu cầu hồ sơ và thủ tục cho các chương trình có thay đổi.
(Theo CIC)

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com