Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Thay Đổi Sắp Tới Của Chương Trình Nhân Viên Tay Nghề Cao Quebec

Nhận tin tức mới
08/03/2012

Văn phòng chính quyền Quebec (MICC) đã công bố một hệ thống xử lý hồ sơ (LMO) đơn giản hóa dành cho 44 ngành nghề ưu tiên đã được phê duyệt trước. Đây là một dự án hợp tác giữa văn phòng Service Canada MICC.

Theo hệ thống mới, các hồ sơ sẽ được gửi trực tiếp cho MICC (bao gồm mẩu đơn HRSDC). MICC sẽ xem xét các đơn gửi khuyến nghị của mình lên Service Canada. Bởi những ngành nghề này được chấp thuận trước, người sử dụng lao động không cần quảng cáo cho các vị trí chứng minh những nỗ lực tuyển dụng của họ. Tuy nhiên người sử dụng lao động phải cung cấp mức lương và vị trí được cung cấp phải phù hợp với tả của công việc theo hệ thống NOC đến 99%. Người sử dụng lao động sẽ vẫn có thể áp dụng cho các tiêu chuẩn LMO CQ cho các ngành nghề khác.

Qui trình đơn giản” có nghĩa là gì?
Nếu người sử dụng lao động cung cấp một vị trí để người nước ngoài trong một trong những ngành nghề đã được phê duyệt trước và sẽ tuân thủ các tiêu chí (tiền lương, điều kiện làm việc vv ..), họ sẽ được phép gửi các mẩu đơn ban đầu (EMP5517, EMP55200) trực tiếp và duy nhất đến MICC, cùng với các mẩu đơn Quebec thông thường. Lưu ý rằng các hồ sơ phải bao gồm tất cả các mẩu đơn bản gốc có chữ ký của người sử dụng lao động.

Một số điểm cần lưu ý:
hiệu lực ngày 24 tháng 02 năm 2012, Quebec loại bỏ các chương trình IT. Theo qui trình đơn giản hóa mới, có 3 vị trí IT ưu tiên thuộc các mã NOC sau: 2171, 2172, 2173 với phạm vi rộng về chức năng công việc. 
Theo quy trình LMO thông thường, ngay cả khi bạn gửi mẫu đơn HRSDC đến MICC, cơ quan nhập cư Québec sẽ xem xét hồ sơ đầu tiên và gửi đề nghị đến Service Canadacho quyết định cuối cùng. Đối với các ứng cử viên đã nhận được đề cử tỉnh bang Quebec (CSQ)  sẽ sử dụng qui trình LMO thông thường, cần chắc chắn rằng LMO đề cập trong CSQ phải giống với vị trí mới cho LMO. Nếu khác nhau, người sử dụng lao động phải giải trình quá trình tuyển dụng (tối thiểu 2 tuần trong 3 tháng cuối cùng trước khi nộp hồ sơ).

(Theo immigration-quebec)
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com