Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Thay Đổi Đối Với Hệ Thống Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang- Dòng Xét Duyệt Nhanh

Nhận tin tức mới
Những Thay Đổi Đối Với Hệ Thống Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang- Dòng Xét Duyệt Nhanh
05/12/2016
Những thay đổi đối với hệ thống Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang- dòng xét duyệt nhanh (Express Entry) có hiệu lực từ 19 tháng 11 năm 2016.

 

Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) sẽ không cần thiết cho một số thư mời làm việc. Nhiều người ở Canada với một giấy phép lao động được miễn LMIA sẽ có thể dùng công việc miễn LMIA này để nộp đơn dưới Chương trình liên bang- dòng xét duyệt nhanh nếu đáp ứng các điều kiện nhất định. Điều này sẽ cho phép nhiều ứng viên nhận được điểm CRS hơn cho công việc của họ và đáp ứng các yêu cầu chương trình của Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang và Chương trình nhân viên tay nghề cao liên bang.
Ví dụ: 
  • Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ.
  • Các thỏa thuận liên bang- tỉnh bang.
  • Di chuyển khối Pháp ngữ.
  • Chuyển đổi trong nội bộ công ty, miễn là họ đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc từ cùng một đơn vị sử dụng lao động đang cung cấp lời mời làm việc cho họ.

 Số lượng các điểm mà bạn có thể nhận được từ một lời mời làm việc đã thay đổi.

  •  Bạn có thể kiếm được tổng cộng 50 điểm nếu bạn có một lời đề nghị công việc có giá trị trong một phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) nhóm 0, A hoặc B.
  •  Bạn có thể kiếm được tổng cộng 200 điểm nếu bạn có một lời mời làm việc hợp lệ trong một nghề nghiệp NOC nhóm 00.

Một lời mời làm việc bây giờ chỉ cần có tối thiểu là một năm kể từ thời điểm bạn trở thành thường trú nhân.  Bây giờ bạn có thể kiếm được điểm CRS nếu học tập ở Canada bậc trên trung học.

  • Bạn có thể kiếm được 15 điểm cho một bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ cho chương trình một hoặc hai năm.
  • Bạn có thể kiếm được 30 điểm cho một bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ chương trình ba năm hoặc dài hơn hoặc cho một bằng cấp chuyên môn hoặc tiến sĩ hoặc thạc sĩ ít nhất là một năm học.
  • Bây giờ bạn có thêm thời gian để hoàn thành một đơn xin thường trú nếu bạn nhận được một lời mời nộp đơn từ hệ thống.
  • Ứng viên bây giờ sẽ có 90 ngày để nộp đơn xin thường trú, thay vì 60 ngày.

Truy cập Chương trình xét duyệt nhanh tại trang web của chính phủ Canada hoặc tại các Trung tâm Trợ giúp để biết thêm thông tin.

(Cre: CIC)