Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những người Canada sung sướng

Nhận tin tức mới
08/12/2012
Ottawa: Theo kết quả của một cuộc khảo cứu mới đây của The Centre for the Study of Living Standards thì bạn gặp một người sung sướng trong cuộc sống, thì có thể đó là một người ở Canada.
 Trung tâm khảo cứu về mức sống đã dựa vào các dữ kiện từ những năm 2003 cho đến 2011 để xem là người dân xứ nào có cuộc sống hạnh phúc nhất.
Theo kết quả cuộc khảo cứu, thì trên 90 phần trăm những người Canadians cho biết là họ rất hạnh phúc. Canada là quốc gia đứng hàng thứ nhì thế giới về hạnh phúc, chỉ sau có Đan Mạch.
Theo ông Andrew Sharpe, giám đốc của The Centre for the Study of Living Standard, thì có những chứng cớ cho thấy là những người Candians có một cuộc sống hạnh phúc: nào là có mưc lương cao, nền kinh tế tài chánh không bị vướng vào vòng đại suy thoái, hệ thống bảo hiểm y tế tốt.
Những người Canadians sung sướng nhất là những người trẻ tuổi từ 12 cho đến 19 tuổi, sinh sống ở các tỉnh bang Nova Scotia và Quebec. Trong khi những người lớn tuổi ở Canada lại có vẻ bi quan, cho rằng mình không sung sướng như những người trẻ.
Nhưng nói chung thì những người Canadians là những người có cuộc sống tại Canada sung sướng nhất trên thế giới, từ khi còn trẻ cho đến khi về già.
Theo Thoibao