Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nhập Cư Tại Manitoba Đang Gia Tăng

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Chính quyền tỉnh bang Manitoba đang thảo luận với chính phủ liên bang về việc tăng số lượng nhập cư hợp pháp vào quốc gia này mỗi năm.
Bộ trưởng Nhập cư và Lao động tại Manitoba bà Jennifer Howard thông báo với chúng tôi rằng tỉnh bang bày tỏ mong muốn có thêm người nhập cư, và chính phủ liên bang đã thông qua số lượng người nhập cư mức cao nhất có thể được phép cho năm nay. Bà Howard cho biết họ đang tìm kiếm những người nhập cư vào tỉnh và thực sự mong muốn ở lại tỉnh bang. Bà ước tính khoảng 75-80% ở lại tỉnh bang dài hạn và thấy rằng tỷ lệ đó đã phản ánh trực tiếp về cách thức lựa chọn người nhập cư tại tỉnh bang.
(Nguồn:Portage)