Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nhân Viên Ngành Bưu Chính Canada Có Thể Đình Công

Nhận tin tức mới
13/05/2012
Công đòan ngành bưu chính Canada thông báo các bước chuẩn bị cần thiết của nhân viên ngành đã sẵn sàng cho kế họach đình công có thể sớm nhất vào ngày 24 tháng 5.

Công đoàn cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng Công đoàn và Bưu chính Canada vẫn còn chưa tiến tới được thỏa thuận về nhiều vấn đề, kể cả vấn đề tiền lương cho nhân viên mới và dự thảo về chính sách nghỉ bệnh. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Công đoàn sẽ có thể thực hiện quyền đình công và ngành bưu chính Canada cũng có thể thực thi quyền đóng cửa vào lúc nửa đêm ngày 24 tháng 5. Cả hai bên phải thông báo trước ba ngày về ý định thực thi quyền đình công hoặc đóng cửa.Thoả ước tập thể hết hạn vào ngày 31 tháng 1. Các cheque trả lương cho người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp xã hội vẫn sẽ được gửi đến người nhận bất kể việc đình công và đóng cửa, đại diện công đoàn cho biết.
Thông báo từ chính phủ New Brunswick
Ngày 25 tháng 5, các nhân viên đưa thư CUPW sẽ hợp pháp đình công. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc đình công hoặc sẽ được giải quyết nhanh chóng. Trong thời gian này, chúng ta phải chuẩn bị một kế hoạch dự phòng để đảm bảo liên tục việc liên lạc của dịch vụ cho khách hàng của chúng ta. Chúng tôi đã được thông báo Các văn bản không nhạy cảm về thời gian nên được đưa vào hệ thống trước ngày 17 tháng 5. Nếu đình công xảy ra, các tài liệu này có thể vẫn còn trong hệ thống cho đến khi sau khi kết thúc cuộc đình công.

(Theo CBC)