Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

New Brunswick Ngưng Tiếp Nhận Hồ Sơ Di Trú Từ Trung Quốc Để Tiến Hành Tra Soát

Nhận tin tức mới
20/01/2012

Tin từ Fredericton, tỉnh bang New Brunswick của Canada đã tạm ngừng lại tất cả hồ sơ định cư theo chương trình định cư theo diện thí điểm khối Trung Quốc để tiến hành tra soát nội bộ theo chương trình để cử tỉnh bang.

Quyết định được thông báo vào ngày thứ 4 sau tiến trình tra soát bởi tổng kiểm toán Kim MacPherson khi ông đưa ra những lo ngại về chương trình để cử tỉnh bang vào tháng 2 vừa qua. MacPherson lưu ý rằng tỉnh bang đã chấp nhận hơn 5.500 di dân theo chương trình để cử tỉnh bang giữa năm 1999-2009 nhưng đã không theo sát được thông tin họ cuối cùng đến cư ngụ ở đâu. Chính quyền tỉnh bang cho biết họ đã rút lại các đề cử tỉnh bang tại các văn phòng cao ủy Hongkong và Bắc Kinh.

Tương tự, tỉnh bang cũng từ chối các hồ sơ theo chương trình đề cử tỉnh bang. Bộ trưởng Bộ lao động Martine Coulombe nhìn nhận có nhiều phần trong chương trình cần phải cải tổ và ông cho biết tỉnh bang đang làm việc với Ottawa để cải tổ. Macpherson cho biết trong báo cáo của mình rằng không có cách gì xác minh được bao nhiêu di dân đã làm việc hay đương đơn đã thực hiện việc đầu tư theo yêu cầu với mức tối thiểu là 125.000 CAD trong một doanh nghiệp tại địa phương.

Nếu không có thông tin này, cô cho biết khó mà có thể đưa ra báo cáo đánh giá về việc thực hiện chương trình được. MacPherson nói Hiến pháp về quyền tự do không cho phép chính phủ đòi hỏi và buộc người di dân ở lại tỉnh bang, tuy nhiên tỉnh bang tối thiểu cũng phải theo sát được nơi họ cư trú. Tỉnh bang cho biết những đương đơn bị ảnh hưởng bởi quyết định này có thể nộp lại bộ đơn mới theo chương trình định cư tỉnh bang diện doanh nhân và những hồ sơ này sẽ được ưu tiên giải quyết.

(Theo tin Canada)