Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Một Kỷ Nguyên Mới Trong Nhập Cư Kinh Tế: Chương Trình Xét Duyệt Nhanh (Express Entry) Bắt Đầu Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2015

Nhận tin tức mới
Một Kỷ Nguyên Mới Trong Nhập Cư Kinh Tế: Chương Trình Xét Duyệt Nhanh (Express Entry) Bắt Đầu Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2015
12/01/2015
Canada đã sẵn sàng ra mắt Hệ thống Xét duyệt nhanh (Express Entry), một hệ thống quản lý hồ sơ di trú mới sẽ giúp thu hút người nhập cư có tay nghề cao cho đất nước và giúp họ có thể làm việc đóng góp cho nền kinh tế Canada nhanh chóng hơn.

Hệ thống Xét duyệt nhanh sẽ khởi động vào 01 tháng 1 năm 2015, sẽ thay đổi cách thức Chính phủ Canada quản lý các hồ sơ di trú cho các chương trình Nhân viên trình độ cao liên bang, Chương trình thợ lành nghề liên bang, và chương trình Kinh nghiệm Canadian, một phần của Chương trình đề cử tỉnh bang.

Dưới hệ thống Xét duyệt nhanh, các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn cho một trong những chương trình này sẽ được đưa vào một cơ sở dữ liệu và xếp hạng dựa trên các yếu tố liên quan đến khả năng thành công kinh tế dự tính của họ ở Canada. Các ứng cử viên xếp hạng cao nhất sẽ được mời nộp đơn nhập cư.

Hệ thống xét duyệt nhanh sẽ làm cầu nối giữa nhà tuyển dụng lao động với người lao động có tay nghề khi mà không tuyển được người dân Canada phù hợp cho vị trí tuyển dụng. Ứng viên có một lời mời làm việc, hoặc với một đề cử từ một chính quyền tỉnh bang hoặc lãnh thổ, sẽ được đủ điểm để được tuyển ra từ hệ thống cơ sở dữ liệu.

Trong năm 2014, CIC đã trình bày thông tin về hệ thống Xét duyệt nhanh tại hơn 35 sự kiện cho hơn 1.300 người tham gia. Thông qua các cuộc thảo luận bàn tròn, các bài phát biểu tại các phòng thương mại địa phương và tham gia vào nhiều sự kiện khác, chúng tôi đã có thể giới thiệu thảo luận hệ thống Xét duyệt nhanh.

Chúng tôi cũng mời các nhà tuyển dụng đã không thể tham dự một trong các sự kiện của chúng tôi ghi danh để nhận email cập nhật thông tin về Hệ thống Xét duyệt nhanh.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem tại đây www.canada.ca/ExpressEntry.
(Cre: CIC news)