Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Mở Lại Chương Trình Thí Điểm Nhập Cư Đầu Tư Mới (Immigrant Investor Venture Capital Pilot Program)

Nhận tin tức mới
Mở Lại Chương Trình Thí Điểm Nhập Cư Đầu Tư Mới (Immigrant Investor Venture Capital Pilot Program)
23/05/2015
Ngày 23 Tháng 05 năm 2015, Chính phủ Canada tiếp tục kiểm tra nhu cầu đối với chương trình Thí Điểm Nhập Cư Đầu tư (IIVC). Đây là chương trình đảm bảo người nhập cư đến Canada mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội quốc gia Canada. Chương trình được mở cửa trở lại từ 25 tháng 5 đến 30 Tháng 12, năm 2015.

Đây là chương trình đầu tư sáng tạo sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho Canada. Chương trình IIVC nhắm đến thu hút mức đầu tư cao và những người nhập cư có kỹ năng và khả năng, với mục tiêu kích thích kinh tế của Canada và thúc đẩy tăng trưởng. Các khoản đầu tư được thực hiện thông qua thí điểm này sẽ được sử dụng để tài trợ cho thúc đẩy các doanh nghiệp sáng tạo mới tại Canada với tiềm năng tăng trưởng cao.

Ứng viên quan tâm khuyến khích sắp xếp thực hiện bài kiểm tra ngôn ngữ và thực hiện thủ tục giám định bằng cấp bởi một tổ chức được chỉ định, nếu cần, càng sớm càng tốt để đảm bảo rằng họ có thể nộp đơn di trú của họ trước khi chương trình đóng cửa.
Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada sẽ thụ lý 60 hồ sơ hoàn chỉnh đầu tiên nhận được (bao gồm cả các hồ sơ hoàn chỉnh đã nhận được trong thời kỳ trước) . Thêm 60 hồ sơ cũng sẽ được đưa vào danh sách chờ đợi.

Theo chương trình thí điểm này, các nhà đầu tư nhập cư sẽ được yêu cầu thực hiện một khoản đầu tư không bảo đảm 2.000.000 CAD vào một Quỹ IIVC mới cho một khoảng thời gian khoảng 15 năm, thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, có trình độ học vấn sau trung học và có kinh nghiệm kinh doanh hoặc đầu tư có minh chứng.

Quỹ IIVC sẽ được quản lý bởi BDC Capital, một nhánh đầu tư của Ngân hàng Phát triển kinh doanh của Canada (Business Development Bank of Canada), và bởi các giám đốc tham gia quản lý quỹ.

Các khoản đầu tư của nhà đầu tư nhập cư sẽ được sử dụng để tài trợ các doanh nghiệp sáng tạo mới tại Canada với tiềm năng tăng trưởng cao trên khắp Canada.

Quỹ IIVC sẽ vận hành giống như một quỹ đầu tư vốn điển hình. Nhà đầu tư nhập cư có thể nhận vốn theo thời gian, hoặc ở cuối thời hạn đầu tư. Vốn thu được sẽ phụ thuộc vào hoạt động của Quỹ và sẽ được dựa trên lợi nhuận hoặc thua lỗ của quỹ  và theo mức thuần còn lại sau khi trừ các chi phí và lệ phí phát sinh để quản lý quỹ.

Chris Alexander, Bộ trường quyền công dân  và nhập cư Canada khẳng định: “Chương trình thí điểm Nhập Cư Đầu tư (IIVC)  sẽ có lợi ích rất lớn cho nền kinh tế Canada bằng cách thu hút các nhà đầu tư nhập cư có kỹ năng kinh doanh mạnh mẽ. Giữ các tiêu chuẩn của chương trình ở mức cao sẽ đảm bảo rằng người dân Canada tiếp tục được hưởng lợi từ các chương trình di trú của chúng tôi. Chương trình thí điểm IIVC hoàn thành điều này, và chúng tôi nồng nhiệt chào đón những ai muốn nộp đơn”.

(Cre:Cic news)