Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Mô Hình Định Hướng Quan Tâm Và Chuyển Đổi Các Chương Trình Định Cư Kinh Tế Canada

Nhận tin tức mới
Mô Hình Định Hướng Quan Tâm Và Chuyển Đổi Các Chương Trình Định Cư Kinh Tế Canada
27/12/2012
Một bước quan trọng tiếp theo trong việc xây dựng một hệ thống nhập cư nhanh và linh hoạt sẽ là việc tạo ra một cơ sở dữ liệu nhân viên lành nghề đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc ở Canada, đây là một cam kết trong Kế hoạch hành động kinh tế 2012.

Lấy cảm hứng từ một phương pháp tiếp cận phát triển bởi New Zealand (và bây giờ cũng đang được sử dụng tại Úc) mô hình Định hướng quan tâm (Eexpression of Interest hay còn gọi là EOI) là mô hình Chính phủ Canada dùng cho kế hoạch sử dụng để tạo ra nguồn lực nhân viên lành nghề nhập cư này.

Theo mô hình Định hướng quan tâm (EOI), người nhập cư tiềm năng điền vào một mẫu thông tin trực tuyến cho biết “quan tâm” của họ trong việc đến định cư tại một nước chủ nhà. Biểu mẫu có thể bao gồm các thông tin có liên quan đến, ví dụ như thông thạo ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc và các thông tin bằng cấp giáo dục.

Chỉ định một hệ thống điểm số và xếp hạng, các biểu hiện quan tâm sau đó sẽ được nhập vào một cơ sở dữ liệu mà từ đó các ứng cử viên phù hợp nhất với kỹ năng mà một quốc gia và khu vực cần sẽ được chọn ra và mời nộp đơn xin nhập cư, và sẽ được thụ lý ưu tiên.
Trong thực tế, các biểu mẫu EOI được gửi bởi một người nhập cư tiềm năng không phải là một bộ đơn nhưng chỉ là một giai đoạn đầu tiên trong việc đánh giá một ứng cử viên tiềm năng. Không phải tất cả các ứng cử viên nộp biểu mẫu Định hướng quan tâm đều được mời nộp đơn định cư.

Việc tham vấn với các tỉnh, vùng lãnh thổ và các bên liên quan về sự phát triển của một hệ thống EOI cho Canada đang được tiến hành. Mối quan tâm của CIC là tiềm năng cho một vai trò lớn hơn cho người sử dụng lao động trong các chương trình nhập cư, thừa hưởng thông qua EOI.

Là một phần của động thái tham vấn để tiếp thu ý kiến đang diễn ra, CIC đã tổ chức hội nghị bàn tròn với người sử dụng lao động trong một số thành phố để thảo luận làm thế nào một hệ thống như vậy có thể giúp đáp ứng nhu cầu người sử dụng lao động. Một báo cáo về các cuộc thảo luận gần đây sẽ có sẵn trên phần tham vấn của trang web CIC sớm.

Với việc loại bỏ các hồ sơ tồn đọng diện Nhân Viên Trình Độ Cao liên bang, CIC dự kiến ​​có thể tiến đến một hệ thống EOI sẽ: tránh sự gia tăng hồ sơ tồn đọng và cải thiện thời gian thụ lý và làm cho hệ thống nhập cư đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động và tăng khả năng thành công của những người nhập cư có tay nghề cao.

(Cre: CIC news)