Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Mẫu Đơn Định Cư Mới Giúp Quản Lý Hồ Sơ Định Cư Tốt Hơn

Nhận tin tức mới
18/07/2011

Cơ quan di trú Canada đã ban hành một mẫu đơn mới mang tính toàn diện phổ quát cho tất cả các chương trình thường trú. 

Kể từ 18 tháng 7 năm 2011 Cục Di Trú và Quốc Tịch Canada đã tạo ra một mẫu đơn mang tính toàn diện phổ quát cho tất cả các chương trình thường trú. Các ứng viên thường trú được yêu cầu hoàn thành mẫu đơn mới dùng chung cho các chương trình nhập cư Canada (IMM0008). Mẫu đơn này sẽ giúp đương đơn hoàn thành các hồ sơ di trú dễ dàng hơn nhiều mà không xảy bất kỳ lỗi nào có thể ảnh hưởng đến sự chậm trễ không cần thiết trong xử lý, đồng thời được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan di trú Canada quản lý các hồ sơ định cư tốt hơn. Các phiên bản cũ của mẫu đơn xin thường trú nhân vẫn sẽ được chấp nhận, nhưng chỉ được lưu hành đến ngày 31 Tháng 3 năm 2012.
(Theo CIC)