Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Manitoba Phát Hành Thư Mời Nộp Đơn Cho Chương Trình Doanh Nhân Tỉnh Bang Có Điểm Số Từ 95-87

Nhận tin tức mới
Manitoba Phát Hành  Thư Mời Nộp Đơn Cho Chương Trình Doanh Nhân Tỉnh Bang Có Điểm Số Từ 95-87
12/05/2015
Chương trình đề cử tỉnh bang diện doanh nhân (MPNPB) vui mừng thông báo đã bắt đầu phát hành Thư mời nộp đơn (LAA) đến các ứng viên tiềm năng đã nộp đơn theo Biểu thức quan tâm (EOI) sau khi hệ thống mở trực tuyến vào 04 tháng 2, 2015.
Hai vòng lựa chọn đã hoàn tất vào ngày 8 tháng 5.Thư mời nộp đơn (LAA) của đã được phát hành đến các doanh nhân điểm số từ 95 đến 87.

Chương trình cũng có những thay đổi nhỏ trên trang web  bao gồm những thay đổi về danh sách hồ sơ yêu cầu.
(Cre: Invest in Manitoba)