Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Manitoba Phát Hành Hơn 683 Thư Mời Nộp Đơn Cho Chương Trình Doanh Nhân Tỉnh Bang

Nhận tin tức mới
Manitoba Phát Hành Hơn 683 Thư Mời Nộp Đơn Cho Chương Trình Doanh Nhân Tỉnh Bang
01/02/2015
Tỉnh bang Manitoba phát hành hơn 683 thư mời nộp đơn trên tổng số hồ sơ nhận được trên hệ thống Biểu thức quan tâm (EOI) có điểm số từ 92-60 cho chương trình doanh nhân tỉnh bang.

Số hồ sơ từ Trung Quốc dẫn đầu bảng thống kê, tiếp sau là hồ sơ từ Ai Cập, Hàn Quốc, Iran và Ấn Độ
Manitoba phát hành hơn 683 thư mời nộp đơn cho chương trình doanh nhân tỉnh bang - 1
Tính đến ngày 26 tháng 2, 2015 chương trình đã nhận 304 bộ hồ sơ diện doanh nhân từ các doanh nhân nhận thư mời nộp đơn
Manitoba phát hành hơn 683 thư mời nộp đơn cho chương trình doanh nhân tỉnh bang - 2
Manitoba công bố nhận đơn trực tuyến diện doanh nhân qua hệ thống Biểu thức quan tâm EOI vào tháng 2/2015.
Các ứng viên dự định thực hiện chuyến khảo sát Manitoba cho Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) có thể sắp xếp lịch trình chuyến khảo sát nhằm phù hợp lịch nộp đơn ấn định.
Theo thống kê, Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 580 Thư Mời Nộp Đơn trong khoảng thời gian từ 15 tháng 4 đến 11 tháng 12 trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 92 đến 62 điểm.