Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Manitoba Phát Hành 220 Thư Mời Nộp Đơn Cho Chương Trình Doanh Nhân Tỉnh Bang Có Điểm Số Từ 98-80

Nhận tin tức mới
Manitoba Phát Hành 220 Thư Mời Nộp Đơn Cho Chương Trình Doanh Nhân Tỉnh Bang Có Điểm Số Từ 98-80
05/01/2016

Tính đến ngày 29 tháng 9 năm 2015, Chương trình đề cử tỉnh bang diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 220 Thư mời nộp đơn (LAA) (trung bình 10 LLA mỗi tần) đến các ứng viên tiềm năng đã nộp đơn theo Biểu thức quan tâm (EOI) sau khi hệ thống mở trực tuyến vào 04 tháng 2, 2015. 

Thư mời nộp đơn (LAA) đã được phát hành đến các doanh nhân có điểm số từ 98 đến 80.

Chương trình đã nhận được  104 hồ sơ đề cử tỉnh bang từ các đương đơn nhận được thư mời.

(Cre: Manitoba Immigration)