Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Manitoba Phát Hành 181 Thư Mời Nộp Đơn Đề Cử Tỉnh Bang Trong Ngày 19/06/2020

Nhận tin tức mới
25/06/2020

Chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba ( MPNP) đã mời 181 ứng viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh (LAA) trong đợt rút thăm ngày 19/06/2020 vừa qua nâng tổng số thư mời phát hành trong năm nay lên 2.105 thư mời.

Đợt rút thăm lựa chọn dựa trên Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) mới đây là lần rút thứ 92 dành cho các ứng viên đã đăng ký vào 1 trong 3 dòng nhập cư của MPNP: Nhân viên trình độ cao ở Manitoba, Nhân viên trình độ cao ở nước ngoài và Sinh viên quốc tế. Trong số 181 ứng viên nhận được thư mời, có 10 ứng viên thuộc nhóm Express Entry và đã có mã số tìm việc hợp lệ.

  • Dòng Nhân viên trình độ cao ở Manitoba: 111 LAA đã được gửi đến các ứng viên có hồ sơ EOI thuộc dòng Nhân viên trình độ cao ở Manitoba, dành cho đối tượng là những người lao động nước ngoài đủ điều kiện đang làm việc tạm thời  trong tỉnh và các sinh viên tốt nghiệp quốc tế tại các trường trong Manitoba. Để được xem xét nhận được đề cử tỉnh bang, các ứng viên phải làm việc tại Manitoba và có một lời mời làm việc toàn thời gian từ chủ lao động trong tỉnh, cũng như một số tiêu chí khác. Các ứng viên có điểm EOI cao nhất trên thang điểm 1000 sẽ nhận được LAA. Đợt rút thăm lần này, các ứng viên có điểm EOI từ 504 trở lên được mời nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang.
  • Dòng Nhân viên trình độ cao ở nước ngoài: có 58 ứng viên có số điểm từ 686 được mời thông qua chiến lược “Sáng kiến tuyển dụng “đã nhận được LAA trong đợt rút thăm này. “Sáng kiến tuyển dụng” bao gồm các nhiệm vụ tuyển dụng ở nước ngoài do MPNP tổ chức, thường liên kết với các nhà tuyển dụng Manitoba. Các ứng cử viên thuộc dòng này cũng được xếp hạng theo hệ thống tính điểm EOI của Manitoba.
  • Dòng Sinh viên Quốc tế dành cho các sinh viên quốc tế tốt nghiệp các trường tại Manitoba có một số kỹ năng phù hợp với những yêu cầu nhất định của thị trường lao động trong tỉnh. Đợt rút thăm lần này mời 12 LAA cho các ứng viên thuộc dòng này, tuy nhiên tỉnh bang không công bố số điểm được chọn.

Liên hệ Kornova ngay để thẩm định điểm hồ sơ và khám phá cơ hội định cư Canada của bản thân và gia đình!

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com 

Hoặc bấm vào đây để đăng ký tư vấn trực tuyến.