Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Manitoba Phát Hành 132 Thư Mời Trong Đợt Rút Thăm Mới Nhất Ngày 23 Tháng 04

Nhận tin tức mới
Manitoba Phát Hành 132 Thư Mời Trong Đợt Rút Thăm Mới Nhất Ngày 23 Tháng 04
02/05/2020

Trong đợt rút thăm ngày 23 tháng 04 vừa qua, tỉnh bang Manitoba đã phát hành 132 thư mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho các ứng viên dựa trên điểm số hệ thống Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) của tỉnh, bao gồm 7 ứng viên Express Entry.

Biểu thức quan tâm trực tuyến của tỉnh là hệ thống để tính điểm số trên thang 1000 điểm cho 03 dòng nhập cư chính của tỉnh: nhân viên trình độ cao ở Manitoba, nhân viên trình độ cao ở nước ngoài và các dòng giáo dục quốc tế. Trong số 132 ứng viên được nhận Thư mời nộp đơn (Letter of Advice to Apply – LAA) lần này, có 7 ứng viên thuộc nhóm Express Entry. Các ứng viên đủ điều kiện được nhận LAA được xét việc cấp thư đề cử tỉnh bang và phân bổ như sau:

  • Nhân viên trình độ cao ở Manitoba: chiếm tỷ lệ cao nhất trên tổng số thư mời phát hành lần này với 93 thư. Các ứng viên thuộc dòng này là những người lao động nước ngoài đủ điều kiện, có một công việc toàn thời gian trong tỉnh, và các sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại các học viện, Đại học, Cao đẳng ở Manitoba. Trong lần rút thăm ngày 09 tháng 04 vừa qua, điểm tối thiểu đối với ứng viên dòng này là 489 điểm,thấp hơn 11 điểm so với lần rút thăm 2 tuần trước đó.
  • Nhân viên trình độ cao ở nước ngoài: có 25 thư mời đã được gửi đến các ứng viên có số điểm từ 714 điểm, thấp hơn lần rút gần nhất 28 điểm –  được mời trực tiếp thông qua “Sáng kiến ​​tuyển dụng”, có thể bao gồm các nhiệm vụ tuyển dụng ở nước ngoài do MPNP tổ chức, thường liên kết với các nhà tuyển dụng ở Manitoba.
  • Sinh viên quốc tế: dòng này yêu cầu các ứng viên phải có một số kỹ năng theo yêu cầu nhất định phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động trong tỉnh. Đợt rút thăm lần này mời 14 thư mời cho các ứng viên thuộc dòng này tuy nhiên tỉnh bang không công bố số điểm EOI tối thiểu.

Liên hệ Kornova ngay để thẩm định điểm hồ sơ và khám phá cơ hội định cư Canada của bản thân và gia đình!

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com Hoặc tại ĐÂY