Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Manitoba Mời 207 Ứng Viên Nhận Thư Mời Đề Cử Tỉnh Bang

Nhận tin tức mới
02/03/2021

Ngày 17/02, chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba ( MPNP) đã gửi thư mời 207 ứng viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh (LAA). Trong đó có 05 ứng viên Express Entry. Như vậy từ đầu năm đến nay tỉnh đã phát hành 993 thư mời.

Lần rút thăm ngày 17/02 vừa qua là lần rút thứ tư trong năm nay. MPNP thường xuyên tổ chức các đợt rút thăm tìm ứng viên phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh. Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) là thước đo tiêu chuẩn để MPNP lựa chọn các ứng viên thích hợp.  Kết quả rút thăm ngày 17/02 được phân bổ như sau:

  • Dòng Nhân viên trình độ cao ở Manitoba: 158 LAA đã được gửi đến các ứng viên có hồ sơ EOI thuộc dòng Nhân viên trình độ cao ở Manitoba, dành cho đối tượng là những người lao động nước ngoài đủ điều kiện đang làm việc tạm thời  trong tỉnh và các sinh viên tốt nghiệp quốc tế tại các trường trong Manitoba. Để được xem xét nhận được đề cử tỉnh bang, các ứng viên phải làm việc tại Manitoba và có một lời mời làm việc toàn thời gian từ chủ lao động trong tỉnh, cũng như một số tiêu chí khác. Đợt rút thăm lần này, các ứng viên có điểm EOI từ 457 trở lên được mời nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang.
  • Dòng Nhân viên trình độ cao ở nước ngoài: có 21 ứng viên có số điểm từ 698 được mời thông qua chiến lược “Sáng kiến tuyển dụng “đã nhận được LAA trong đợt rút thăm này. “Sáng kiến tuyển dụng” bao gồm các nhiệm vụ tuyển dụng ở nước ngoài do MPNP tổ chức, thường liên kết với các nhà tuyển dụng Manitoba. Các ứng cử viên thuộc dòng này cũng được xếp hạng theo hệ thống tính điểm EOI của Manitoba và có những mối liên hệ với Manitoba như có người thân sinh sống tại tỉnh bang hoặc đã có kinh nghiệm làm việc tại Manitoba.
  • Dòng Sinh viên Quốc tế dành cho các sinh viên quốc tế tốt nghiệp các trường tại Manitoba có một số kỹ năng phù hợp với những yêu cầu nhất định của thị trường lao động trong tỉnh. Đợt rút thăm lần này mời 28 LAA cho các ứng viên thuộc dòng này, không yêu cầu điểm EOI.

(Cre: CICNEWS)

Nếu bạn là cử nhân, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm trở lên, và điểm IELTS /CLB từ 6.0 trở lên, Kornova sẽ giúp bạn hiện thực kế hoạch định cư tại Canada với chương trình phù hợp.

Liên hệ đăng ký tư vấn – Tel: (028) 3829 0430 / Email: vietnam@kornova.com