Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Manitoba Khởi Động Năm 2021 Với 272 Thư Mời Đề Cử Tỉnh Bang

Nhận tin tức mới
19/01/2021

Khởi động năm 2021 với vòng rút thăm ngày 14/01, chương trình Đề cử tỉnh bang Manitoba ( MPNP) đã  mời 272 ứng viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh (LAA).

Với mục đích tuyển chọn các ứng viên có tay nghề, có trình độ cao nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường lao động trong tỉnh, chương trình MPNP tiến hành các đợt rút thăm lựa chọn dựa trên Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) dành cho các ứng viên đã đăng ký vào 1 trong 3 dòng nhập cư của MPNP: Nhân viên trình độ cao ở Manitoba, Nhân viên trình độ cao ở nước ngoài và Sinh viên quốc tế. Trong số 272 ứng viên nhận được thư mời, có 18 ứng viên thuộc nhóm Express Entry và đã có mã số tìm việc hợp lệ.

  • Dòng Nhân viên trình độ cao ở Manitoba: 236 LAA đã được gửi đến các ứng viên có hồ sơ EOI thuộc dòng Nhân viên trình độ cao ở Manitoba, dành cho đối tượng là những người lao động nước ngoài đủ điều kiện đang làm việc tạm thời  trong tỉnh và các sinh viên tốt nghiệp quốc tế tại các trường trong Manitoba. Để được xem xét nhận được đề cử tỉnh bang, các ứng viên phải làm việc tại Manitoba và có một lời mời làm việc toàn thời gian từ chủ lao động trong tỉnh, cũng như một số tiêu chí khác. Các ứng viên có điểm EOI cao nhất trên thang điểm 1000 sẽ nhận được LAA. Đợt rút thăm lần này, các ứng viên có điểm EOI từ 461 trở lên được mời nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang.
  • Dòng Nhân viên trình độ cao ở nước ngoài: có 7 ứng viên có số điểm từ 722 được mời thông qua chiến lược “Sáng kiến tuyển dụng “đã nhận được LAA trong đợt rút thăm này. “Sáng kiến tuyển dụng” bao gồm các nhiệm vụ tuyển dụng ở nước ngoài do MPNP tổ chức, thường liên kết với các nhà tuyển dụng Manitoba. Các ứng cử viên thuộc dòng này cũng được xếp hạng theo hệ thống tính điểm EOI của Manitoba và có những mối liên hệ với Manitoba như có người thân sinh sống tại tỉnh bang hoặc đã có kinh nghiệm làm việc tại Manitoba.
  • Dòng Sinh viên Quốc tế dành cho các sinh viên quốc tế tốt nghiệp các trường tại Manitoba có một số kỹ năng phù hợp với những yêu cầu nhất định của thị trường lao động trong tỉnh. Đợt rút thăm lần này mời 29 LAA cho các ứng viên thuộc dòng này, không yêu cầu điểm EOI.

(Cre: CICNEWS)

Nếu bạn là cử nhân, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm trở lên, và điểm IELTS /CLB từ 6.0 trở lên, Kornova sẽ giúp bạn hiện thực kế hoạch định cư tại Canada với chương trình phù hợp.

Liên hệ đăng ký tư vấn – Tel: (028) 3829 0430 / Email: vietnam@kornova.com