Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Manitoba Công Bố Nhận Đơn Trực Tuyến Diện Doanh Nhân Qua Hệ Thống Biểu Thức Quan Tâm EOI Vào Tháng 2/2015

Nhận tin tức mới
Manitoba Công Bố Nhận Đơn Trực Tuyến Diện Doanh Nhân Qua Hệ Thống Biểu Thức Quan Tâm EOI Vào Tháng 2/2015
12/01/2015

Manitoba công bố nhận đơn trực tuyến diện doanh nhân qua hệ thống Biểu thức quan tâm EOI vào tháng 2/ 2015.

Các ứng viên dự định thực hiện chuyến khảo sát Manitoba cho Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) có thể sắp xếp lịch trình chuyến khảo sát nhằm phù hợp lịch nộp đơn ấn định.

Theo thống kê, Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 580 Thư Mời Nộp Đơn trong khoảng thời gian từ 15 tháng 4 đến 11 tháng 12 trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 92 đến 62 điểm.

Tính đến 11 tháng 12, Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 233 đơn di trú diện doanh nhân trên tổng số Thư Mời Nộp Đơn phát hành.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) sẽ tiếp tục phát hành 93 Thư Mời Nộp Đơn trong lần phát hành sắp tới với ưu tiên cho các hồ sơ có điểm số dưới 63 và trên 59 điểm.

(Cre: Manitoba Immigration)