Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker)

Nhận tin tức mới
Những Thay Đổi Quan Trọng Trong Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker)
01/03/2013
Tiêu chí mới cho Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (Federal Skilled Worker FSWP) có hiệu lực vào tháng năm, nhiều người nhập cư tiềm năng có đã đang chuẩn bị bộ đơn nhập cư.

Tuy nhiên, ứng viên chương trình FSWP trong tương lai cần phải nhận thức rằng CIC dự kiến ​​sẽ công bố ba yếu tố quan trọng của chương trình trong tháng tư mà sẽ có tác động đến quá trình nộp đơn, bao gồm:
  • Hạn mức hồ sơ sẽ được chấp nhận trong năm đầu tiên;
  • Danh sách mới của các ngành nghề ưu tiên;
  • Các tổ chức sẽ được chỉ định để tiến hành đánh giá bằng cấp.
Các ứng viên chuẩn bị hồ sơ trước khi thông tin này được công bố cần cân nhắc. Các hồ sơ không đáp ứng các tiêu chuẩn sẽ được công bố trong tháng tư sẽ không được thụ lý.

Ngày 19 Tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Di Trú và Đa văn hóa Jason Kenney đã công bố những thay đổi đáng kể của chương trình FSWP. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng thông báo rằng chương trình FSWP mới sẽ được mở ra nhận đơn mới vào ngày 04 tháng năm năm 2013.
Việc tạm dừng nhận đơn mới hiện nay, ngoại trừ đối với những hồ sơ từ nghiên cứu sinh tiến sĩ những người được hỗ trợ bởi một lời mời làm việc đủ điều kiện, đã được thự chiện từ ngày 01 Tháng Bảy năm 2012.
(Cre: CIC news)