Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lưu Ý Cho Người Có Giấy Phép Làm Việc Tại Canada Hết Hạn Hoặc Sắp Hết Hạn

Nhận tin tức mới
Lưu Ý Cho Người Có Giấy Phép Làm Việc Tại Canada Hết Hạn Hoặc Sắp Hết Hạn
31/10/2022

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đang thực hiện các chính sách ưu tiên đối với các cựu sinh viên quốc tế có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp đã hết hạn hoặc sắp hết hạn.

Công dân nước ngoài có giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp hết hạn hoặc sẽ hết hạn từ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, sẽ có cơ hội làm việc tại Canada tối đa thêm 18 tháng bằng cách gia hạn giấy phép lao động hoặc xin cấp mới.

Những người hiện đang ở Canada cũng sẽ có khả năng làm việc trong thời gian tạm thời trong khi giấy phép của họ đang được gia hạn hoặc giấy phép mới đang được cấp. Tất cả các đơn xin giấy phép lao động cho chính sách này phải được nộp trực tuyến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2022, những cá nhân đáp ứng các điều kiện sẽ nhận được email cho biết rằng họ được phép tiếp tục làm việc tạm thời tại Canada. Người nhận có thể đính kèm email nhận được từ IRCC vào giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp của họ để cho nhà tuyển dụng biết họ được phép làm việc tạm thời ở Canada.

Chính sách này nhằm đảm bảo rằng những người đủ điều kiện cho thời gian làm việc thêm 18 tháng có thể tiếp tục làm việc hoặc có thể trở lại lực lượng lao động trong khi họ đang hoàn tất thủ tục xin giấy phép lao động mới. Thời gian làm việc tạm thời này sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Một cá nhân không còn tình trạng hợp lệ phải nộp đơn để khôi phục lại tình trạng của họ cùng lúc họ xin giấy phép lao động mới. Những người nộp đơn đủ điều kiện có thể đăng ký khôi phục ngay cả khi đã hơn 90 ngày kể từ khi tình trạng của họ hết hạn. Nếu bạn không nhận được email từ IRCC vào giữa tháng 9, bạn không đủ điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động thông qua quy trình đặc biệt này vì một lý do khác, chẳng hạn như thông tin đã được thêm vào hồ sơ của bạn về khả năng tạm trú của bạn vào Canada sẽ cần thêm kiểm tra lại. Bạn vẫn có thể nộp đơn trực tuyến để gia hạn giấy phép lao động của mình.

(Cre: CIC News)