Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Luật Quốc Tịch Sửa Đổi C-6 Của Canada Được Chấp Thuận Thông Qua Chính Thức

Nhận tin tức mới
Luật Quốc Tịch Sửa Đổi C-6 Của Canada Được Chấp Thuận Thông Qua Chính Thức
28/06/2017
Ngày 19 tháng 6 năm 2017,, Đạo luật sửa đổi về quyền công dân và sửa đổi bổ sung khác (Bill C-6) đã nhận được sự chấp nhận phê duyện chính thức của Hoàng gia.
Những thay đổi đối với Đạo luật về quyền Công dân phản ánh những cam kết của Chính phủ nhằm hợp lý hóa quy trình thi quốc tịch, tăng cường tính toàn vẹn của chương trình và bãi bỏ một số điều khoản nhất định của Đạo luật đối xử khác biệt với công dân có hai quốc tịch với công dân Canada. Một số thay đổi của Đạo luật về quyền công dân có hiệu lực ngay khi được Hoàng gia chấp thuận, trong khi một số thay đổi khác sẽ có hiệu lực vào thời gian sau để đảm bảo các thay đổi cần thiết về quy định hướng dẫn thi hành và các bước chuẩn bị của các văn phòng chính phủ được thực hiện xong cho việc chuyển tiếp một cách suôn sẻ đạo lực mới cho người nộp đơn.
Kể từ ngày hôm nay, đương đơn không còn phải tiếp tục sống ở Canada sau khi đã được cấp quốc tịch, cung cấp sự linh hoạt hơn cho người Canada, những người có thể cần phải sống ở ngoài Canada vì lý do công việc hoặc vì lý do cá nhân. Những thay đổi ngay lập tức cũng bao gồm việc bãi bỏ khả năng thu hồi quốc tịch từ các công dân có 2 quốc tịch khi bị kết án chống lại lợi ích quốc gia. Công dân có 2 quốc tịch sống tại Canada bị kết án về những tội danh này sẽ đối mặt với hệ thống công lý của Canada, giống như những công dân Canada khác vi phạm pháp luật.
Một số thay đổi dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào cuối mùa thu này sẽ mang lại sự linh hoạt hơn cho người nhập cư đủ điều kiện cả nhóm trẻ  tuổi và lớn tuổi đều có thể thi  quốc tịch. Những thay đổi này bao gồm việc giảm thời gian cư trú mà thường trú nhân phải có mặt thể chất tại Canada xuống còn 3 trong 5 năm, thay vì 4 trong 6 năm, trước khi nộp đơn thi quốc tịch; Sửa đổi độ tuổi yêu cầu đáp ứng kỳ thi về ngôn ngữ và kiến ​​thức về quốc tịch từ 14-64 tuổi thành 18-54 tuổi; Và tính một phần thời gian ở Canada dưới thị thực không định cư hoặc dưới đạo luật người được bảo vệ vào thời gian yêu cầu hiện diện về thể chất của người nộp đơn thi quốc tịch.
Ông Ahmed Hussen, Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch phát biểu: “Điểm riêng biệt của Canada luôn được định hình bởi những đóng góp đáng kể về kinh tế, văn hoá và xã hội của những người nhập cư. Những thay đổi đối với Đạo luật về quyền công dân sẽ làm tăng tính toàn vẹn của chương trình, đồng thời mang lại sự linh hoạt hơn cho các ứng viên hội đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu về quyền công dân để họ có thể tiếp tục xây dựng cuộc sống thành công tại Canada”.
(Cre: CIC)