Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Luật Quốc Tịch Canada Sửa Đổi Chính Thức Có Hiệu Lực

Nhận tin tức mới
Luật Quốc Tịch Canada Sửa Đổi Chính Thức Có Hiệu Lực
28/06/2017

Thượng viện Canada đã thông qua Dự luật C-6 (Bill C-6) về những thay đổi đáng kể về luật quốc tịch vào ngày 03/05 vừa qua và cho đến ngày 19/06/2017 dự luật này cũng đã được sự chấp thuận của Hoàng Gia (Royal Assent) để dự luật chính thức được áp dụng.

Những thay đổi trong luật quốc tịch mới (Citizenship Act) sẽ mang lại cam kết của Chính phủ Canada là đơn giản hóa và nâng cao tính hiệu quả của quá trình xét duyệt hồ sơ xin gia nhập quốc tịch, hủy bỏ một số điều khoản gây bất lợi cho những người mang 2 quốc tịch (dual citizens).

Theo đó, một số thay đổi trong luật quốc tịch mới sẽ được áp dụng ngay lập tức, một số còn lại sẽ thay đổi sau nhằm cho phép chính phủ có thời gian thực hiện những bước chuẩn bị cần thiết giúp cho việc áp dụng những thay đổi này một cách hiệu quả hơn.

Bắt đầu từ ngày 19/06/2017, những người xin gia nhập quốc tịch Canada sẽ không còn phải bắt buộc ở lại Canada để được gia nhập quốc tịch, điều này sẽ tạo sự dễ dàng hơn cho công dân Canada là những người có thể phải sống ở nước ngoài vì công việc hoặc những lí do cá nhân. Điều khoản cho phép tước quốc tịch những người có 2 quốc tịch bị kết án chống lại lợi ích quốc gia cũng được bãi bỏ và có hiệu lực ngay lập tức, theo đó người có 2 quốc tịch đang sống tại Canada khi phạm tội cũng sẽ được xử lý giống như những công dân Canada khác.

Một số thay đổi sẽ có hiệu lực vào cuối mùa thu năm nay được kỳ vọng sẽ mang lại thuận lợi cho những người trẻ và những người già trong việc đăng ký xin gia nhập quốc tịch. Những thay đổi này bao gồm:

  • Giảm thời gian hiện diện tại Canada xuống còn 3 năm trong vòng 5 năm thay vì 4 năm trong vòng 6 năm.
  • Độ tuổi bắt buộc phải thi quốc tịch được thay đổi thành từ 18 – 54 tuổi thay vì 14 – 64 tuổi.
  • Thời gian những người ở Canada theo diện “temporary resident”/ thị thực không định cư hoặc những người được bảo vệ đặc biệt sẽ được tính vào thời gian hiện diện thực sự ở Canada cho mục đích xin gia nhập quốc tịch.

Những thay đổi khác được dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm tới bao gồm việc thu hồi quá trình duyệt hồ sơ gia nhập quốc tịch sẽ do Tòa án tối cao quyết định nhằm nâng cao tính công bằng trong quá trình xét duyệt hồ sơ gia nhập quốc tịch.

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết những thay đổi trong luật quốc tịch mới có hiệu lực bắt đầu từ ngày 19/06/2017

Trước đây Sau ngày 19/06/2017
Những người có 2 quốc tịch bị kết án phản quốc, làm gián điệp và khủng bố, tùy theo mức độ bản án hoặc những người tham gia các nhóm vũ trung và tổ chức chống lại lợi ích của Canada sẽ bị tước quốc tịch  Hủy bỏ điều khoản trước đây, theo đó những người có 2 quốc tịch đang sống tại Canada mà phạm tội cũng sẽ được xét xử như những công dân Canada khác.
Người xin gia nhập quốc tịch bắt buộc phải tiếp tục sống tại Canada để được gia nhập quốc tịch Hủy bỏ điều khoản trước đây.
Bộ trưởng có quyền từ chối một số yêu cầu của trẻ vị thành niên khi tự xin gia nhập quốc tịch trong khi cha mẹ chưa được gia nhập quốc tịch Hủy bỏ điều khoản trước đây, theo đó các trẻ em vị thành niên có thể tự xin gia nhập quốc tịch khi cha mẹ chưa có quốc tịch.
Người đang thi hành án tại cộng đồng (bản án có điều kiện) vẫn được cho gia nhập quốc tịch Hủy bỏ điều khoản trước đây, theo đó các nhân đang thi hành một bản án sẽ không được gia nhập quốc tịch và cũng không được tính thời gian cho sự hiện diện tại Canada.
Bộ trưởng có đặc quyền để trao quốc tịch cho một người đặc biệt hoặc những người gặp khó khăn bất thường hoặc những người mang lại những lợi ích cho Canada Bổ sung điều khoản này, theo đó những người vô tổ quốc (Statelessness) cũng sẽ có thể được đặc cách gia nhập quốc tịch.
Không phân biệt người tàn tật và người bình thường Xem xét những biện pháp hợp lí để đáp ứng nhu cầu của một người xin gia nhập quốc tịch là một người tần tật.
Người xin gia nhập quốc tịch vào ngày 11/06/2015 hoặc sau đó phải luôn giữ đủ các điều kiện như đã yêu cầu mới được gia nhập quốc tịch Bổ sung thêm những người nộp hồ sơ trước ngày 11/06/2015 vẫn phải giữ đủ các các điều kiện mới được gia nhập quốc tịch.

Những thay đổi dự kiến sẽ được áp dụng vào cuối mùa thu năm nay:

Trước đây Sau ngày 19/06/2017
Phải có mặt thực sự ở Canada 4 năm trong vòng 6 năm trước khi nộp đơn xin gia nhập quốc tịch. Giảm xuống còn: 3 năm trong 5 năm.
Người xin gia nhập quốc tịch phải khai thuế thu nhập, nếu yêu cầu theo luật Income tax Act, ít nhất 4 năm trong vòng 6 năm, cùng thời điểm có mặt tại Canada Người xin gia nhập quốc tịch phải khai thuế, nếu có yêu cầu, 3 năm trong vòng 5 năm.
Phải hiện diện ở Canada 183 ngày trong 4 năm của 6 năm trước khi nộp hồ sơ Hủy yêu cầu trước đây.
Thời gian hiện diện ở Canada trong lúc đợi có PR (Thẻ xanh) sẽ không được tính vào thời gian hiện diện để đủ điều kiện đăng ký xin gia nhập quốc tịch Những ngày hiện diện tại Canada khi chưa có PR sẽ được tính 1 ngày = 1/2 ngày và tối đa là 365 ngày.
Những người trong độ tuổi 14 – 64 phải làm bài thi trắc nghiệm để gia nhập quốc tịch Thay đổi thành những người từ 18 – 54 tuổi phải thi trắc nghiệm để gia nhập quốc tịch.

Những thay đổi dự kiến sẽ được áp dụng vào đầu năm 2018:

Trước đây Sau ngày 19/06/2017
 Bộ trưởng Di trú có quyền quyết định hủy các hồ sơ bị cho là gian lận, che giấu sự thật ha vi phạm trong việc nhờ người đại diện  Chỉ có Tòa án tối cao mới có quyền quyết định những trường hợp trên, trừ khi người nộp hồ sơ yêu cầu Bộ trưởng quyết định.
Không rỏ ràng trong việc nhân viên Bộ Di trú tịch thu các giấy tờ gian lận hoặc nghi ngờ gian lận theo Luật Quốc tịch Xác định rỏ ràng rằng các nhân viên Bộ Di trú sẽ tịch thu những tài liệu gian lận hoặc nghi ngờ gian lận theo Luật Quốc tịch.

(Cre: Vietcan.ca)

Liên hệ Kornova ngay để thẩm định điểm hồ sơ và khám phá cơ hội định cư Canada của bản thân và gia đình!
Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com