Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Loại Tiền Mới 100 Dollars Đã Được Lưu Hành

Nhận tin tức mới
Loại Tiền Mới 100 Dollars Đã Được Lưu Hành
07/02/2012

Ngân hàng trung ương Canada vừa cho phát hành một loại tiền 100 dollars mới trong hôm thứ hai ngày 14/11 vừa qua.

Loại tiền 100 dollars cũ dễ bị làm giả, và nhiều cửa tiệm thương mại, đã từ chối không nhận những đồng tiền này.
Theo phát ngôn viên của ngân hàng trung ương Canada thì loại tiền 100 dollars mới, áp dụng những kỹ thuật tân tiến, rất khó cho kẻ gian làm giả. Loại tiền 100 dollars mới có hình của thủ tướng Robert Borden và hình của một khoa học gia, đang dùng máy hiển vi để xem xét một phân tử DNA. Ngân hàng trung ương sẽ cho phát hành một loạt những đồng tiền mới: loại 50 dollars sẽ phát hành vào tháng 3 năm 2012, loại 20 dollars sẽ phát hành vào cuối năm 2012, và sang năm 2013 thì hai loại tiền mới 10 dollars và 5 dollars sẽ được phát hành.Những loại tiền nới làm bằng chất plastic polymer, nên khó bị rách và dùng bền lâu hơn những loại tiền giấy hiện hành.

Loại tiền mới 100 dollars đã được lưu hành