Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tổng Kết Chương Trình Người Thầy Doanh Nghiệp Dành Cho Doanh Nhân Di Trú 2012

Nhận tin tức mới
19/06/2012

Phòng thương mại Moncton trân trọng thông báo:

Hãy tham dự cùng chúng tôi ngày thứ 5, 28 tháng 6 năm 2012 tổng kết và chào mừng những thành quả của các ứng viên tham dự Chương Trình Người Thầy Doanh Nghiệp dành cho doanh nhân di trú

Khách mời danh dự của chương trình: bà Martine Coulombe, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Sau Trung Học, Huấn Luyện và Lao động

Chương trình diễn ra ngày thứ 5, 28 tháng 6 năm 2012, từ 4 giờ đến 7 giờ tối tại Ramada Plaze, Palais Crystal Palace

Vui lòng đăng ký với cô Danielle Salib, Điều phối viên chương trình tại Phòng thương mại Moncton

Hãy tham dự cùng chúng tôi

Thị trưởng thành phố Moncton, ông George LeBlanc

Thị trưởng trấn Riverview, bà Ann Seamans

Thị trưởng trấn Dieppe, ông Yvon Lapierre

Trân trọng cảm ơn tổ chức tài trợ Phòng Phát triển dân số thuộc Bộ giáo dục sau trung học, Huấn luyện và Lao động New Brunswick