Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Người Nhập Cư Canada Giúp Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Thành Công, Đưa Canada Lên Vị Thế Dẫn Đầu

Nhận tin tức mới
Người Nhập Cư Canada Giúp Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Thành Công, Đưa Canada Lên Vị Thế Dẫn Đầu
29/10/2013
Bộ trưởng Di trú Chris Alexander vào ngày  28 tháng 10 năm  2013 đã công bố một kế hoạch nhập cư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2014 và định vị thành công cho Canada trong những năm tới.

“Bảo đảm tăng trưởng kinh tế đang và sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ của chúng tôi “, ngài Alexander nói.  “Canada đang trong cuộc cạnh tranh toàn cầu thu hút những người nhập cư tốt nhất và sáng giá nhất, và kế hoạch này được thiết kế với khuynh hướng thu hút những người dân chúng ta cần cho thành công của Canada”.

Sau khi trình Báo cáo thường niên trước Quốc hội về xuất nhập cảnh, ngài Alexander cho biết, Canada có kế hoạch chào đón 240.000 đến 265.000 thường trú nhân mới vào năm 2014, với dự báo lượng nhập cư kỷ lục trong cả hai diện Kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class ( CEC)) và Chương trình đề cử tỉnh bang.
“Trong khi Canada sẽ tiếp tục nhận được những tín hiệu đầu tiên về các công việc có sẵn cần lao động, nhận được đúng người vào đúng nơi là chìa khóa để giải quyết nhu cầu lao động trong khu vực và thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài của Canada “, ngài Alexander nói: “Chúng tôi cần những người mới đến sẵn sàng sử dụng kỹ năng , ý tưởng và năng lực  để làm việc”.

Nhập cư kinh tế dự kiến ​​sẽ tăng lên 63  % trong năm 2014. Còn lại 37% sẽ bao gồm diện: bảo lãnh gia đình, diện người tị nạn và những người khác thừa nhận theo các chương trình nhân đạo.
(Cre: cic news)