Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lao Động Nước Ngoài Được Tiếp Tục Xin Giấy Phép Làm Việc Tại Canada

Nhận tin tức mới
Lao Động Nước Ngoài Được Tiếp Tục Xin Giấy Phép Làm Việc Tại Canada
22/03/2023

Chính sách này cho phép công dân nước ngoài đang ở Canada với tư cách là du khách và nhận được lời mời làm việc hợp lệ sẽ tiếp tục được nộp đơn xin và nhận giấy phép lao động mà không cần phải rời khỏi Canada.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ lao động nước ngoài tiếp tục xin giấy phép làm việc sẽ được gia hạn thêm 2 năm, cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2025. Việc duy trì chính sách tạm thời này khiến các du khách trở thành một lựa chọn cho các nhà tuyển dụng ở Canada, vì hiện nay tình trạng thiếu lao động ở Canada đang trở nên nghiêm trọng đặc biệt trong giai đoạn mở rộng kinh tế.

Trước khi có sự thay đổi chính sách tạm thời này, những người nước ngoài đăng ký làm việc tại Canada thường cần phải xin giấy phép lao động ban đầu trước khi họ đến Canada. Nếu họ đang ở Canada với tư cách là khách du lịch khi được chấp thuận cấp giấy phép lao động, họ sẽ phải rời khỏi Canada để được cấp giấy phép này. Khi chính sách này được áp dụng, việc rời khỏi Canada là không cần thiết. Những người đã có giấy phép lao động trong vòng 12 tháng qua cũng sẽ tiếp tục có thể yêu cầu giấy phép lao động tạm thời để bắt đầu làm việc cho chủ lao động mới nhanh hơn.

Người nước ngoài có thể tiếp tục xin giấy phép làm việc tại Canada

Để đủ điều kiện nộp đơn, người nước ngoài muốn hưởng lợi từ chính sách tạm thời này phải:

  • có tư cách du khách hợp lệ ở Canada vào ngày họ nộp đơn;
  • có một lời mời làm việc được hỗ trợ bởi bản đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) hoặc một lời mời làm việc được miễn LMIA;
  • nộp đơn xin giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động không trễ hơn ngày 28 tháng 2 năm 2025; và
  • đáp ứng tất cả các tiêu chí nhập cảnh tiêu chuẩn khác.

Các ứng viên hiện đang có tư cách khách du lịch nhưng đã có giấy phép lao động hợp lệ trong 12 tháng qua có thể làm theo hướng dẫn để được phép làm việc tạm thời trước khi giấy phép lao động của họ được hoàn tất.

Liên hệ Kornova ngay hôm nay để chúng tôi giúp bạn hiện thực hóa ước mơ định cư Canada cho cả gia đình

Tel: (028) 3829 0430 | Email: vietnam@kornova.com