Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

New Brunswick Khai Mạc Chương Trình Người Thầy Doanh Nghiệp Lần 6

Nhận tin tức mới
01/02/2012

Chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp Fredericton (Business Immigration Mentorship Program) chính thức khai mạc ngày thứ năm, 12 tháng 1 lúc 13:00, tại văn phòng Hội đồng – Tòa Thị Chính Fredericton

Chương Trình Người Thầy Doanh Nghiệp cho Doanh Nhân Nhập Cư tại Fredericton được khai mạc lần 6

Chúng tôi đang bước vào năm thứ 3 của chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp và thật thú vị cho những doanh nhân tham gia chương trình sắp tới tìm hiểu thêm về cách thức kinh doanh tại New Brunswick. Với chương trình gồm 3 phần, các doanh nhân tham gia chương trình sẽ có cơ hội làm vệc với một doanh nhân kinh nghiệm trong ngành theo cấu trúc một doanh nhân nhập cư sẽ có cơ hội làm việc trên cơ sở 1 kèm 1 với một Doanh Nghiệp “thầy” giàu kinh nghệm. Doanh nhân nhập cư tham gia sẽ có cơ hội tham gia các sự kiện của Phòng Thương Mại Fredericton như chương trình Thảo Luận Sau Giờ Làm vệc, các khóa đào tạo doanh nghiệp và còn nhiều hơn nữa. Và một phần mới nhất của chương trình là  một chương trình đào tạo kinh doanh chuyên sâu dành cho doanh nhân nhập cư kéo dài 6 tuần.

Để ghi danh, vui lòng liên hệ:

Janet Moser

Điều Phối Viên chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp Fredericton

Phòng Thương Mại Fredericton

Điện thoại:506 4519745

Email:janetm@frederictonchamber.ca

(Theo fredmentor.ca)

Khai mạc chương trình người thầy doanh nghiệp lần 6