Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kết Quả Rút Thăm Mới Nhất Tại Các Tỉnh Bang Alberta, Prince Edward Island (PEI)

Nhận tin tức mới
Kết Quả Rút Thăm Mới Nhất Tại Các Tỉnh Bang Alberta, Prince Edward Island (PEI)
24/09/2021

Hai tỉnh Alberta và Prince Edward Island (PEI) đã rút thăm và công bố kết quả đợt rút thăm giữa tháng 09/2021.

Các chương trình định cư Canada đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của từng tỉnh.

Tỉnh bang Alberta

Tỉnh bang Alberta tiếp tục phát hành 500 thư mời (LAA) trong ngày 07/09 cho các ứng viên Express Entry có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu 300 điểm. Ngày 07/09 là đợt rút thăm xác lập kỷ lục mới về lượng thư mời, phá vỡ kỷ lục của đợt rút thăm tháng 03/2019 chỉ 473 thư mời. Điểm số trong lần rút thăm này giảm nhẹ so với lần rút trước đó, và số thư mời lại nhiều hơn nâng tổng số thư mời phát hành từ đầu năm đến nay lên 4507 thư mời.

Các yêu cầu quan trọng đối với quy trình Express Entry của Alberta là: ứng viên phải nêu được mong muốn nhập cư lâu dài vào tỉnh bang. Đồng thời ứng viên đang làm việc trong một ngành nghề hỗ trợ sự phát triển và đa dạng hóa kinh tế cho tỉnh.

Tỉnh bang Prince Edward Island

Tỉnh bang Prince Edward Island hiện đã bất đầu quay trở lại cuộc sống bình thường và gia tăng tiếp nhận người nhập cư.

Tỉnh bang PEI đã thông báo phát hành 143 thư mời trong đợt rút thăm diễn ra vào ngày 16/09. Chiếm tỷ lệ lớn thư mời là các ứng viên từ nhóm Express Entry và dòng Lao động với 129 thư mời. Chỉ có 14 thư mời được gửi đến các ứng viên dòng Kinh doanh với điểm số từ 72 điểm. Đây là lần rút thăm thứ 08 trong năm 2021, và tổng số thư mời mà chương trình đề cử tỉnh Prince Edward Island (PEI PNP) đã phát hành từ đầu năm đến nay là 1337 thư mời.

(Cre: CICNEWS)

Nếu bạn là cử nhân, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm trở lên, và điểm IELTS /CLB từ 6.0 trở lên, Kornova sẽ giúp bạn hiện thực kế hoạch định cư tại Canada với chương trình phù hợp.

Đăng ký tham dự tư vấn chuyên sâu và thẩm định năng lực hồ sơ các chương trình định cư Canada

Liên hệ: Tel: (028). 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com