Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kế Hoạch Hành Động Hướng Đến Giải Quyết Nhanh Hơn Đoàn Tụ Gia Đình Trên Đà Giảm Một Nửa Hồ Sơ Tồn Đọng

Nhận tin tức mới
14/05/2013
Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà mới sẽ mở lại ngày 2 tháng 1 năm 2014. Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada sẽ mở lại chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà (PGP) và nhận hồ sơ mới vào ngày 02 tháng 1 năm 2014, vào thời điểm này lượng tồn đọng và thời gian chờ đợi trong chương trình dự kiến ​​sẽ bị cắt giảm một nửa.

“Kế hoạch hành động hướng đến thụ lý nhanh hơn đoàn tụ gia đình đang đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu cắt giảm một nửa lượng tồn đọng và thời gian chờ đợi trong chương trình”, Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Jason Kenney nói. “rất quan trọng là chúng tôi tiếp tục thực hiện cải tiến và không quay trở lại hệ thống cũ có nhiều vấn đề với thời gian chờ đợi dài hằng thập kỷ – điều đó là không công bằng cho các gia đình”.

Giai đoạn II của Chương trình hành động hướng đến thụ lý nhanh hơn đoàn tụ gia đình sẽ mang đến thời gian thụ lý hồ sơ nhanh hơn, giảm tồn đọng hơn nữa, ngăn chặn tồn đọng trong tương lai, đảm bảo rằng các gia đình có phương tiện tài chính để hỗ trợ những người mà họ tài trợ và bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế.

  • Đầu tiên: Trong năm 2012 và 2013, Canada sẽ tiếp nhận 50,000 cha mẹ và ông bà như thường trú nhân. Đây là mức cao nhất cha mẹ và ông bà mà Canada tiếp nhận trong 20 năm. Trong năm 2014, Canada sẽ duy trì mức độ cao của tiếp nhận cha mẹ và ông bà.
  • Thứ hai: Chương trình Siêu Visa sẽ trở thành dài hạn và sẽ tiếp tục cung cấp sự linh hoạt cho các gia đình với thị thực nhập cảnh nhiều lần có giá trị 10 năm, cho phép người có thị thực ở lại Canada lên đến hai năm tại một thời điểm. Hơn 15.000 siêu thị thực đã được phát hành kể từ khi khởi động chương trình trong tháng 12 năm 2011 với tỷ lệ phê duyệt trung bình là 86%.
  • Thứ ba:  Các tiêu chí đủ điều kiện mới cho bảo trợ thường trú nhân diện bảo lãnh cha mẹ và ông bà sẽ tăng trách nhiệm tài chính của người bảo trợ để đảm bảo họ có phương tiện để hỗ trợ những người mà họ bảo lãnh, trong khi hạn chế chi phí của chương trình cho người nộp thuế và các chương trình xã hội và sức khỏe của Canada.
  • Thứ tư: 5,000 hồ sơ bảo lãnh mới sẽ được tiếp nhận trong chương trình trong năm 2014. Bằng cách chấp nhận 5.000 ứng dụng vào năm 2014 trong khi duy trì mức thụ lý cao, chính phủ sẽ có thể tiếp tục giảm tồn đọng còn lại để các gia đình có thể được đoàn tụ một cách nhanh chóng hơn.
“Các tiêu chí mới này đảm bảo các thành viên gia đình được bảo lãnh sẽ được bảo trợ tốt bởi người bảo trợ của họ trong suốt thời gian ở Canada,” Bộ trưởng Kenney cho biết. “Việc thiết kế lại chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà giúp đoàn tụ gia đình nhanh hơn trong khi tôn trọng người nộp thuế Canada và nguồn lực hạn chế cho các chương trình y tế và xã hội”.
Canada có một trong những chương trình đoàn tụ gia đình rộng rãi nhất trên thế giới. Hiện tại, các nước Mỹ, Anh, Úc và New Zealand đều không cho phép bảo lãnh ông bà hoặc chỉ trong những trường hợp rất hạn chế, và họ có tiêu chí rất hạn chế đối với sự bảo lãnh cha mẹ.

(Cre: CIC news)