Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Văn Phòng Tiếp Nhận Hồ Sơ Canada (IOM) Thông Báo Tăng Phí

Nhận tin tức mới
Văn Phòng Tiếp Nhận Hồ Sơ Canada (IOM) Thông Báo Tăng Phí
05/11/2014

Văn Phòng Tiếp Nhận Hồ Sơ Canada (IOM – Canada Visa Application Centre) có thông báo tăng phí từ 02/11/2014.

Lệ phí thay đổi như sau:

Services

Amount in USD

Service Charge for Application Handling – Price per Applicant *

Phí nộp TRV

Phí nộp Study permit

170 USD

220 USD

Secure transmission of Permanent Resident Passport to the High Commission of Canada in Singapore, upon request by Visa Office – price per passport

Phí nộp passport cho CIC

51.55 USD

Secure transmission of Permanent Resident Passport AND documents to the High Commission of Canada in Singapore, upon request by Visa Office – price per passport

Phí nộp passport + additional documents cho CIC

53.54 USD

Xem thêm thông báo chi tiết tại đây.