Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

IOM – the Canada Visa Application Centre thông báo tăng phí

Nhận tin tức mới
05/11/2014

IOM – the Canada Visa Application Centre thông báo tăng phí từ 02/11/2014 như sau:

Services

Amount in USD

Service Charge for Application Handling – Price per Applicant *

Phí nộp TRV

Phí nộp Study permit

$170

$220

Secure transmission of Permanent Resident Passport to the High Commission of Canada in Singapore, upon request by Visa Office – price per passport

Phí nộp passport cho CIC

$51.55

Secure transmission of Permanent Resident Passport AND documents to the High Commission of Canada in Singapore, upon request by Visa Office – price per passport

Phí nộp passport + additional documents cho CIC

$53.54

Thông tin chi tiết tại đây: http://www.vfsglobal.ca/Canada/Vietnam/service_charge_schedule.html