Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội Thảo Thông Tin Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Định Cư New Brunswick

Nhận tin tức mới
Hội Thảo Thông Tin Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Định Cư New Brunswick
01/11/2017

Hội thảo Định hướng an cư trực tuyến của New Brunswick sắp được tổ chức.

Trong hội thảo trên web này, bạn sẽ tìm hiểu về các dịch vụ định cư có sẵn cùng với thông tin quan trọng để giúp bạn an cư hòa nhập trong cộng đồng mới và trong hoạt động hàng ngày của bạn.

Lịch trình cụ thể như sau:

  • Thòi gian: Ngày 10 tháng 11 năm 2017
  • Vào lúc: 10: 00-11: 00 GMT-3

Số lượng ghi danh tham dự hội thảo trực tuyến này có giới hạn vì thế, quý anh chị có nhu cầu tham gia vui lòng đăng ký trước để giữ chỗ tham dự. Hội thảo trên web này sẽ bằng Tiếng Anh với một phiên bản tiếng Pháp sẽ tiến hành trong thời gian sắp tới
Đăng ký nhấn vào đây

Sẽ có các phiên khác của hội thảo trực tuyến qua website này trong tương lai.